Celkový počet studentů vysokých škol v Praze se od roku 2010, kdy dosáhl svého vrcholu, pomalu snižuje. V akademickém roce 2018/2019 bylo na pražských univerzitách zapsáno 112 650 studentů, tedy o 23 procent méně než v roce 2010/2011. Tempo poklesu celkového počtu studentů v Praze bylo v posledních pěti letech v průměru kolem čtyř procent ročně − k tomuto celkovému oslabení studentské populace přispívá zejména úbytek počtu českých studentů, kteří tvoří 81 procent pražské studentské populace, zbytek tvoří studenti z jiných zemí.

Téměř každý třetí český student studující v Praze má trvalé bydliště v hlavním městě, a proto je méně pravděpodobné, že bude využívat vysokoškolské koleje nebo soukromé studentské ubytování. Rostoucí ceny rezidenčních nemovitostí však mohou přimět více lidí ke stěhování se mimo hlavní město, což v některých případech může vést ke zvýšení počtu studentů, kteří budou naopak ubytování v metropoli vyhledávat.

O studenty nouze nebude

"Vzhledem k vysokému podílu dojíždějících studentů na pražských vysokých školách jsme analyzovali celostátní demografické údaje, které naznačují, že v letech 2019 a 2020 dojde ke zpomalení poklesu české populace ve věkové skupině 19 až 24 let, následně v průběhu roku 2021 až 2022 ke stabilizaci a v roce 2023 k mírnému nárůstu," říká Lenka Oleksiaková, senior research analyst společnosti Savills.

Za kolik?

"Nejčastěji studenti poptávají byty do 40 m² s nájmem do 14 tisíc v Praze, tedy zhruba šest až sedm tisíc na lůžko. V Brně jsou nájmy zhruba o čtvrtinu nižší a například v Českých Budějovicích je standard do pěti tisíc korun na lůžko. Zde ale poskytují koleje poměrně dobrou kapacitu ubytování (dokonce mají nedostatek studentů na kolejích) a o pronájem bytů tak není takový zájem," říká Tomáš Jelínek, provozní ředitel CENTURY 21 Czech Republic. Rozptyl ceny je podle něj dnes značný a jasně odlišuje nabízený standard.

Nejnižší ceny pronájmů mají často nemalá úskalí, jde o poměrně vybydlené byty s minimální výbavou a špatnou dostupností. "Požadavky studentů jsou většinou závislé na místě jejich univerzity, chtějí být u ní blízko anebo aspoň na metru. Pro studenty z Vysoké školy ekonomické je třeba standardní požadavek bydlení v Praze 2 nebo v Praze 3," doplňuje Tomáš Jelínek.

Údaje však také ukazují, že počet českých studentů dojíždějících za studiem na pražské vysoké školy, tedy těch, kteří mají trvalý pobyt mimo Prahu, se v uplynulých deseti letech rovnal zhruba deseti až jedenácti procentům celkové české populace ve věku 19 až 24 let. Na základě této dlouhodobé přímé korelace je tedy velmi pravděpodobné, že pražská studentská populace bude sledovat tentýž trend a začne se zvyšovat v roce 2023, nebo dokonce již v roce 2022, zejména dojde-li k vyššímu přílivu studentů z jiných zemí.

V uplynulých deseti letech se komunita zahraničních studentů studujících v Praze rozrostla o 16 procent. Roční míra růstu se v roce 2011 výrazně zpomalila a v posledních třech letech se ustálila na přibližně dvou až třech procentech. V důsledku toho se od roku 2001, tedy v celém sledovaném období, podíl zahraničních studentů studujících na veřejných a soukromých vysokých školách v Praze každým rokem nepatrně zvyšuje. V posledním akademickém roce (2018/2019) dosáhl 19 procent, což v daném období představovalo celkem 21 900 zahraničních studentů navštěvujících pražské vysoké školy.

Poslední dvě studentské skupiny, čeští dojíždějící studenti, a především pak zahraniční studenti, představují hlavní klientskou základnu pro provozovatele soukromých účelových zařízení pro ubytování studentů (PBSA) v Praze. Zahraniční studenti stále tvoří většinu těch, kdo využívají soukromá účelová zařízení pro ubytování studentů (PBSA), ale zájem českých studentů je na vzestupu.

Článek byl publikován v příloze RealityMIX Magazín Zima 2019.

Související