Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží

Atelier bod architekti / Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

Rok dokončení: 2018

Rekonstrukce je ukázkovým příkladem vhodného postupu obce, která se zajímá o kvalitu vystavěného prostředí a využívá k tomu nástroje architektonické soutěže, ač jí to zákon neukládá. Výsledkem je stavba, jež není architektonickým výstřelkem, ale skvěle zapadá do okolního prostředí, má nápadité prostorové řešení a propracované detaily. Navíc se jedná o rekonstrukci zanedbané stavby na návsi v centru obce, což považujeme za mnohem cennější, než kdyby byl objekt realizován jako novostavba na okraji sídla. Hospoda v Máslovicích je ukázkovým příkladem, že i v malých obcích může vzniknout skvělá architektura, jež nabídne obyvatelům i návštěvníkům prostor pro společné aktivity a posílí i jejich vztah k místu.

Článek byl publikován ve speciální příloze Česká cena za architekturu.

Související