Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivé a originální řešení ve venkovském prostoru

Atelier 6, AIR / Radek Šíma, Vítězslav Táborský, Aleš Jeřábek

Rok dokončení: 2017

Agentura oceňuje zejména nápaditou novostavbu, která vdechla danému místu nový impulz při respektu k původnímu stavení. Svým základním hmotovým členěním navazuje na původní typické domy v sídle a citlivě vstupuje do vizuálně exponovaného nároží ve veřejném prostoru obce. Obytná část objektu je přirozeně propojena s hospodářskou částí pozemku, kde zůstala zachována původní stodola. Členění fasády původního objektu, které odkazovalo na dobu svého vzniku v období socialismu, nahradily nápadité a originální prvky, jež v kontextu celé stavby nepůsobí rušivě, ale činí objekt zajímavým. Dům harmonicky zapadá do venkovského prostředí.

Článek byl publikován ve speciální příloze Česká cena za architekturu.