Cena společnosti Velux za práci s denním světlem

Archoo / Jiří Ondráček, Jaroslav Svoboda

Rok dokončení: 2018

Partneři České ceny za architekturu mohou vybrat některá z přihlášených děl a nominovat je na udělení Ceny partnerů. Odborné poroty letos ocenily čtyři projekty. Jedním z nich je Mateřská škola v Sedlejově.

V České republice stráví 1,4 milionu dětí ve škole 193 dní v roce a z toho 70 procent času uvnitř tříd. Jak vyplývá z řady mezinárodních studií shrnutých v Healthy Homes Barometer 2019, může kvalita vnitřního prostředí ovlivnit schopnost dětí učit se o 15 procent a současně ovlivňuje i počet zameškaných dní z důvodu respiračních chorob.

Naše společnost se dlouhodobě na evropské úrovni věnuje podpoře kvality vnitřního prostředí v budovách. Proto jsme se v letošním roce rozhodli ocenit drobnou stavbu mateřské školy, která kvalitě denního osvětlení a vnitřního vzduchu věnuje velkou pozornost.

Provozovatel školky velmi oceňuje rovnoměrné rozložení denního světla s vysokou složkou horního osvětlení a možnost jeho regulace. Kvalita denního světla ve školách i školkách je zásadní, protože zrak dětí se teprve vyvíjí. Ocenili jsme, že autoři u drobné lokální stavby zohlednili nejen její estetickou stránku, ale i tyto technické parametry, které nejsou na fotografiích vidět.

Mateřská škola v Sedlejově
Mateřská škola v Sedlejově
Foto: Jaroslav Svoboda

Článek byl publikován ve speciální příloze Česká cena za architekturu.

Související