Ateliér bod architekti / Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

Rok dokončení: 2018

V roce 2014 se Máslovice, malá obec nedaleko Prahy, rozhodly vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci chátrající vyhořelé stavby na návsi, kde naposledy sídlil autoservis, ale kdysi zde bývala hospoda. Přestože v Máslovicích už jedna hospoda byla, nebylo kde pořádat kulturní a sportovní akce pro místní obyvatele. Objekt, v němž se nyní hospoda s víceúčelovým sálem nachází, se zdál být optimální.

Hodnocení poroty

"Porota si dokáže představit, že tahle hospoda se svým krytým vstupem, tanečním parketem a víceúčelovým sálem bude dobře sloužit k aktivizaci místních obyvatel... V této hospodě se sice můžete přiopít, ale v podstatě nikdo se v tomto prostředí není schopen úplně zpít, alespoň ne ten, kdo má cit pro architekturu a vystavěné prostředí."

Budova stojí na návsi v centru obce. Tato poloha je pro dům takového společenského významu správná. Objekt vytváří společně se sousedním domem současné hospody jeden související celek, který je obklopen návsí. Původní podoba objektu byla výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení mění autoři ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže.

Objekt je rozčleněn na dva trakty. Trakt obslužný, který je situován ke dvorku, a trakt obsluhovaný, bezprostředně navazující na náves v celé délce východní fasády. Hlavní vstup do domu je z návsi a vedlejší, podružný, ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba − osa, na kterou se napojují všechny provozy a vertikální komunikace. Vpravo se nachází lokál, vlevo sál, ty jsou odděleny od chodby velkými dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, které se v případě konání větší akce dají otevřít do kolmé polohy; protilehlá křídla do sebe zapadají a dveře tak slouží pro oddělení zádveří a zbytku chodby a vzniká jeden velký propojený prostor sálu a hospody. Samotný sál je možné otevřít směrem do vydlážděné návsi třemi velkými francouzskými okny.

Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
Foto: Jiří Straka
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
Foto: Jiří Straka

Článek byl publikován ve speciální příloze Česká cena za architekturu.

Související