Petr Stolín Architekt / Petr Stolín, Alena Mičeková

Rok dokončení: 2018

Hodnocení poroty

"Na porotu zapůsobila jednoduchost a zdrženlivost uspořádání budovy školky, stejně jako využití prostředků, díky nimž se architektům podařilo zrealizovat projekt poskytující komplexní prostorový zážitek. Budova zasazená do venkovského prostředí okresu Vratislavice nad Nisou, nacházejícího se na severu České republiky, je překvapivá, záhadná a zároveň současná. Porota považuje za inspirativní univerzální architektonické vlastnosti stavby a zároveň její citlivost vůči fyzickému kontextu místa, s jeho omezenými rozměry… Způsob, jakým architekti dosáhli velmi vysokého standardu stavby při skromném rozpočtu, je obdivuhodný. Precizní detaily, pečlivý a inovativní design interiéru i chytré využití materiálů činí projekt výjimečným a úspěšným."

V těsném sousedství nové mateřské školy se nachází historická budova střední školy a několik rodinných domů, které v širším kontextu tvoří zástavbu až venkovského stylu. Charakter pozemku nebyl nejvhodnější, jedná se o severně orientovaný svah zastíněný budovou školy, přes pozemek vede několik tras infrastruktury, nová komunikace a parkovací stání zúžily prostor pro výstavbu vlastní školky. Veškerá tato omezení, stejně jako nové trendy v přístupu k dětem a kvalitě prostředí, v němž jsou vychovávány, vykrystalizovala v předložený návrh.

Budova je zvláštní nejen svým vzhledem, ale i přístupem, který poskytuje dětem svobodu, vybízí je k objevování, dává jim možnost přizpůsobovat si prostředí, které nemusí být vnímáno jako definitivní. Třídy nejsou jen obdélníkové prostory, jejich proporce je úzká, vysoká a po stranách se do nekonečna rozšiřuje pomocí průhledů paralelními okny. Děti se mohou dostat jednoduše ven a pohybovat se v prostoru vytvořeném vrstvením fasád. Vnější jemná průsvitná vrstva je hranicí mezi dětským a skutečným světem. Možnost volného pohybu po objektu, jeho otevřenými prostory, zajišťuje skvělou rovnováhu mezi pobytem uvnitř a vně. Paleta použitých materiálů je záměrně založena na světlých neutrálních tónech, aby mohla být dotvořena barevnými intervencemi svých obyvatel, a ne definitivně předurčena.

Petr Stolín

Petr Stolín Architekt

Studia/praxe:
Petr Stolín po absolvování střední průmyslové školy v Liberci a Brně studoval v letech 1978–1983 Fakultu architektury na VUT v Brně. Později pracoval v ateliéru Pavla Švancera ve Stavoprojektu Liberec a v SIAL u Karla Hubáčka. Od roku 1993 se věnuje samostatné architektonické praxi. Na projektech často spolupracuje se svým bratrem, sochařem a konceptuálním umělcem Janem Stolínem. V současné době vede ateliér na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Alena Mičeková intenzivně pracuje v ateliéru od roku 2007 a působí jako spoluautorka zásadních projektů. Vystudovala Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Motivace, krédo, cíle:
Pracovat s dostupnými levnými materiály a předměty, věci zjednodušovat, minimalizovat nároky i prostory. V poslední době se zabýváme materiály transparentními a jejich následným vrstvením. Nejraději však necháváme materiály vyniknout v jejich primární podobě, aby bylo využito jejich základních vlastností. Rádi experimentujeme. To nás nutí jít až na samotnou hranu jednoduchosti ve všech ohledech i architektonických projevech. Byť architektura tímto nabývá na zdánlivé obyčejnosti, zvyšují se tak nároky na pečlivý výběr materiálů a orientaci ve všudypřítomném balastu. Je potřeba "vyzobat" jen ty dobré kousky, které mají právo stát se součástí kvalitní architektury. Snažíme se tímto vytvářet architekturu dostupnou široké veřejnosti.

Významné projekty, realizace:

- Zen-Houses: Ateliér a dům, Liberec, 2015
- návrh Slunečního pavilonu v Jablonci nad Nisou, 2014
- Kulturní centrum 101010 ve Vratislavicích, 2010
- malá administrativní budova Ermeg Liberec, 2008
- rekonstrukce kočárovny na Informační centrum a kavárnu ve Svitavách, 2009
- rekonstrukce Městského úřadu ve Svitavách
- Střední odborná škola v Liberci
- Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci, 2000

Článek byl publikován ve speciální příloze Česká cena za architekturu.

Související