a1 architects / David Maštálka, Lenka Křemenová, Tereza Schneiderová

Rok dokončení: 2016

Původní dvůr se dvěma staveními navrhli autoři doplnit o třetí − hostovský dům umístěný v podélné ose dvora, který slouží pro ubytování hostů širší rodiny. Původní dvůr, uzavřený dřevěnou stěnou, se díky důmyslné dispozici částečně otevřel do zadní zahrady, ale zároveň si zachoval svou charakteristickou atmosféru, jak ji lze vysledovat z historických map.

Hodnocení poroty

"Tým architektů byl pozván, aby zde během procesu navrhování pobýval. Měli tak příležitost hledat způsoby, jak by tato skromná stavba mohla prospět přilehlé vesnici… Obnova a dostavba usedlosti Maneschowitz je radostný a okouzlující projekt. Důmyslný a skromný, nabízející spoustu potěšení pro naše smysly."

Návrh umístění novostavby domu pro hosty na charakter původního osídlení volně navazuje, ovšem jazykem současné architektury. Podobná typologie uzavřených dvorů je patrná i u okolních statků Manešovic. Nový hostovský dům dvůr uzavírá, ale zároveň vytváří velkorysý průhled skrz otevřený střed přízemí. Volně tak parafrázuje historické průjezdné mlaty stodol. Dřevěná novostavba domu pro hosty uzavírá pomyslně svou střechou celý dvůr, ale v přízemí se otevírá výhledům do krajiny.

Dům je rozdělen na tři části: dva krajní domy s vegetační sedlovou střechou, v nichž jsou apartmány a pokoje pro hosty širší rodiny. Třetí částí je zastřešený střed domu s velkorysou pobytovou prkennou palubou − pomyslné rozšíření zastřešeného dvora, vytvářející v létě příjemný stín, při dešti naopak střechu nad hlavou. V části paluby je provedeno nůžkově otevíratelné zasklení, které umožňuje závětří pro posezení v tzv. rodinné hospodě. Střed domu je otevřený až do krovu střechy a pouze nad "hospodou" je galerie, zamýšlená jako budoucí herna.

Usedlost Maneschowitz
Usedlost Maneschowitz
Foto: David Maštálka

Článek byl publikován ve speciální příloze Česká cena za architekturu.

Související