Vážení čtenáři,

skutečnost, že Česká cena za architekturu nehodnotí stavby v kategoriích, ale hledá kvalitu bez ohledu na výši investičních nákladů nebo prestiž budovy, jistě trochu komplikuje mezinárodní porotě porovnání a hodnocení přihlášených děl. Současně však ukazuje, že kvalitu prostředí, v němž se každodenně pohybujeme a žijeme, netvoří většinově výjimečné a extravagantní stavby divadel, muzeí či exkluzivních vil, ale veřejný prostor návsi či náměstí s lávkou přes potok, mateřská škola či škola, kam vodíme děti, nebo vesnická hospoda, neformální centrum života naší komunity. To neznamená, že by v soutěži nemohly uspět stavby výjimečné svým účelem nebo formou, jako jsou galerie, smuteční obřadní síně či kaple. Výjimečnost funkce nebo finanční náročnost provedení stavby nejsou tím, co poroty uplynulých ročníků především ocenily.

Porota si zaslouží velké poděkování. Jako organizátoři jsme jí vděčni za objektivní, českým prostředím a vztahy nezatížený pohled na soudobou tvorbu. Oceňujeme odstup a mezinárodní zkušenost porotců, kteří do 34 návrhů nominovaných pro finální výběr vybrali celou polovinu staveb financovaných z veřejných rozpočtů a čtyři z nich také výsledkem regulérní architektonické soutěže.

Věřím, že vás zaujmou nejen finalisté letošního ročníku či nominované stavby, ale že najdete inspiraci i mezi všemi přihlášenými díly a že vás budou motivovat při rozhodování se o budoucí podobě vašeho bytu, domu či sídla, kde žijete. Pokud jste aktivní v komunitním životě a není vám lhostejné prostředí, v němž rostou vaše děti či vnoučata, můžete se obrátit na Českou komoru architektů. Pomáháme radou a prostřednictvím svých členů i konkrétní aktivitou městských architektů v obcích a městech nebo účastí v poradních komisích a výborech zastupitelstev.

Výsledky letošního ročníku byly vyhlášeny včera na slavnostním galavečeru ceny ve Foru Karlín. Pokud si díla budete chtít prohlédnout osobně, můžete navštívit výstavu čtvrtého ročníku v pražském Centru architektury a městského plánování − CAMP, a to od 12. do 22. prosince. Další výstavy se budou v průběhu celého příštího roku konat v jednotlivých krajích, protože cílem pátého ročníku ceny je užší propojení úspěšných realizací s regiony a vznik krajských přehlídek.

Přeji vám bohatou inspiraci při prohlížení výsledků České ceny za architekturu.

Článek byl publikován ve speciální příloze Česká cena za architekturu.

Související