V posledních týdnech eskaluje celospolečenská diskuse na téma platů učitelů. Diskuse významná, neboť ačkoli nelze nalézt přímou úměru mezi platem učitele a jeho konkrétními výsledky práce, existuje souvztažnost mezi výdaji státu na vzdělávání a výší hrubého domácího produktu. Pokud vezmeme v úvahu, že platy učitelů jsou nejvýznamnější položkou z celkových výdajů veřejných rozpočtů, tj. státu a zřizovatelů škol, v případě diskuse o platech učitelů tedy diskutujeme i o tom, jak výkonná bude naše ekonomika v budoucnosti.

Nicméně součástí vzdělávacího procesu v primárním a sekundárním vzdělávání nejsou jen učitelé, respektive náklady na ně. Výuku může značně ovlivnit i celá řada faktorů, od klimatu ve školách až po využití moderních vzdělávacích metod. A pokud hovoříme o moderních metodách, nevyhneme se diskusi o učebnicích, které spolu s výkladem učitele vytváří našim dětem nejbližší prostor, ve kterém se po celou dobu své školní docházky pohybují.

Je zřejmé, že do nástupu osobních počítačů a internetu byla učebnice, vedle výkladu učitele, jediným zdrojem odborných informací ve výuce ve škole i doma. Dostupnost dalších, případně i nějak od obsahu učebnic odlišných informací byla v zásadě omezená (dostupnost a vybavenost knihoven, dostupnost mimoškolního vzdělávání v kroužcích, odborná kompetence rodičů). Obsah učebnice byl tedy rámcem toho, co se měl žák naučit, frontální podání učitele ve škole způsob předávání informací.

Nakladatelství Fraus

Největší české učebnicové nakladatelství založil Jiří Fraus v roce 1991 v Plzni. Společnost se od počátku soustřeďuje především na inovativní metody výuky.

V době, kdy nosí chytrý mobil kontinuálně připojený k internetové síti každý žák v kapse, nemůže být "učebnicí" přehled látky nebo procvičování vedoucí k mechanickému vyplňování či bezmyšlenkovité reprodukci (jakkoli může mít líbivý název "hravé procvičování" apod.) ani jiná kompendia, jako jsou pravidla pravopisu, gramatiky, slovníky, encyklopedie a další encyklopedická díla, včetně elektronických. Jakkoli se jedná o díla na trhu a pro vzdělávání našich dětí potřebná, nejedná se o učebnice v duchu moderní pedagogiky.

Budoucí učebnice musí plnit zcela jinou roli, kterou bychom stručně mohli shrnout takto: učebnice budoucnosti je sofistikované prostředí pro výuku ve škole i doma, jež není pro žáky jediným zdrojem informací. Moderní učebnice tedy obsahuje k zapamatování pouze takový výběr probírané látky, který je nezbytný pro efektivní diskusi, který slouží pro kritické myšlení i jako opora pro vyhledávání dalších informací.

Jinými slovy, informační složka bude v budoucích učebnicích nadále existovat, ale její rolí už nebude kompenzace nedostatku informací, ale naopak regulace jejich nadbytku. S čím větším množstvím informací se dítě ve svém vzdělávání bude setkávat, tím větší roli bude mít kvalitní učebnice jako výběr aktuálních a ověřených informací na úrovni budoucího společenského a vědeckého poznání.

Pokud se shodneme na podobě a roli moderní učebnice, mohli bychom se zamyslet i nad rolí státu při jejich financování. To už je ale zcela jiné téma.

Článek byl publikován ve speciální příloze Budoucnost vzdělávání.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru