Typická situace využití 3D tiskárny ve výuce může vypadat třeba takto: zájmový kroužek robotiky nebo IT si pořídí stavebnici 3D tiskárny nebo sestavenou 3D tiskárnu. Učitelé jsou nadšeni zájmem a aktivitou studentů a chtějí do 3D tisku zasvětit také ostatní studenty.

Tito učitelé však brzy zjistí, že běžné stavebnicové tiskárny nejsou nejvhodnější pro studenty, kteří nemají předchozí technické znalosti a dovednosti. Navíc jim hrozí, že se poraní o pohyblivé nebo horké díly tiskárny. Některé stavebnicové tiskárny rovněž nepoužívají bezpečné filamenty (struny, z nichž se pomocí tiskárny vyrábí 3D objekt − pozn. red.) jako PLA, takže mohou poškozovat životní prostředí a uvolňovat do ovzduší jedovaté výpary. Jinými slovy, většina 3D tiskáren není uzpůsobena k používání žáky škol.

Výhody 3D tisku ve výuce jsou sice značné, nicméně zdraví a bezpečnost dětí mají přednost. Ve Spojeném království nabyla tato otázka takového významu, že se bezpečnost 3D tiskáren dostala na pořad jednání vládní agentury Health and Safety Executive, kde vypracovali sedmdesátistránkovou zprávu s pokyny, jak identifikovat rizika a připravit návod pro bezpečné používání 3D tiskáren ve školách.

Václav Muchna

Y Soft založil Václav Muchna se svým společníkem v roce 2000 v Brně s vizí vytvořit globální organizaci bez hranic. Firma vyvíjí podniková workflow a řešení 3D tisku pro školy.

Je-li 3D tiskárna příliš náročná na obsluhu, znamená to, že učitel musí věnovat příliš mnoho času vysvětlování práce s tiskárnou a dozoru a nemůže se plně soustředit na probíranou látku například v matematice či fyzice. Řešení, jež bylo navrženo speciálně pro oblast školství a učitelé jej odzkoušeli, vám z dlouhodobého hlediska ušetří nemálo času. Kromě bezpečnosti a snadnosti použití bude také nabízet řadu funkcí, jež jsou specifické právě pro vzdělávání.

3D tisk ve třídě může být zážitkem pro studenty i učitele. Žáky výuka obvykle baví mnohem více, když během ní mohou něco hmatatelného vyrobit. Navíc se některá složitá látka chápe lépe, když ji lze kromě objasnění teorie také prakticky demonstrovat. Pedagogové i škola budou mít užitek z toho, že žákům umožní získat praktické zkušenosti, které budou moci později uplatnit všude tam, kde se požaduje kreativita, schopnost řešení problémů a spolupráce. Pokud si škola vybere přístupné, bezpečné a snadno použitelné řešení 3D tisku, může pro studenty vytvořit poutavé učební programy a bez obav je realizovat.

Článek byl publikován ve speciální příloze Budoucnost vzdělávání.

Související