Z letošního 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu si šest vystavovatelů odveze Zlatou medaili za špičkový produkt. Pocit dobře odvedené práce posílila ještě atmosféra oficiálního zahájení veletrhu v Rotundě Pavilonu A a předání ocenění skvělým exponátům a jejich tvůrcům z rukou vyhlašovatelů soutěže, k nimž patří Výstaviště Brno, a politiků. Jako každoročně o vítězích rozhodla hodnotitelská komise, v jejímž čele je již šest let děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. "Pokud se rozhlédneme po výstavišti, vidíme skvělé exponáty. Většina z nich je z oblasti digitalizace a virtualizace průmyslu 4.0. Přihlášených exponátů v ostatních kategoriích bylo letos podstatně méně," říká. Dobře ví, o čem mluví, jelikož k hodnocení patří také prohlídka exponátů na místě celou početnou komisí. Zastoupené jsou v ní i další technické vysoké školy jako je ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava, ale také VÚTS Liberec, Svaz průmyslu a dopravy ČR, výzkumné centrum Comtes a časopisy Technické listy a MM Průmyslové spektrum. Členové jsou to na slovo vzatí, zkušení odborníci. A přestože se komise postupně obměňuje, skvělou odbornou úroveň si udržuje. "Obměna přináší novou krev, nové myšlenky a novou dynamiku, což je dobře," poznamenává.

Na otázku, co osobně zaujalo jeho, Jaroslav Katolický se po jistém váhání odhodlal zmínit domovskou alma mater a digitální dvojče výrobní buňky. Nasazené je už v ostrém provozu ve Slováckých strojírnách. O konečném pořadí rozhoduje ale celá komise, která zasedá celý den, a není vždy jednoduché dohodnout se na vítězi, kritéria jsou poměrně rozvětvená.

Letošní zvláštností je udělení dvou prvních míst, a to právě v kategorii digitalizace a Průmysl 4.0, kde ostruhy získalo zmíněné digitální dvojče a také Airskin. "Je to důmyslný sofistikovaný doplněk robotů, které relativně jednoduchým způsobem dělají roboty kooperativními. Je to produkt vytvářený 3D technologiemi a je velmi zajímavý. Proto jsme ho také ocenili," uvedl Katolický.

Související