Tak jako každý rok předvedla firma novinku, kterou čerstvě nabízí svým zákazníkům. Pro letošek jsou to důlní výztuže, jejichž vývoj trval téměř rok. Výztuž má specifický tvar profilu a vyznačuje se lepšími mechanickými vlastnostmi než výztuže stávající. Důlní výztuže se používají především pro dobývání nerostných ložisek v hlubinných dolech, ale také pro stavbu tunelů, vodovodů, teplovodů a kanalizací. Rozšířením portfolia důlních výztuží se ostravská huť snaží zvýšit svou konkurenceschopnost na strategických trzích. Nové výztuže se liší především novým typem válcování umožňujícím výrobu s přesnější tolerancí, a rovněž se pyšní i větší únosností. Produkce důlních výztuží byla v ostravské huti zahájena v roce 1961. Vyrábějí se válcováním za tepla v hrubé válcovně a dokončují se za studena stříháním a ohýbáním s maximální přesností. "Těžba uhlí se celosvětově snižuje, takže za posledních sedm let klesla roční spotřeba důlních výztuží přibližně o polovinu. Hledáme proto nové příležitosti, jak naše výztuže uplatnit," dodává Richard Toman, vedoucí důlních výztuží a svodidel v Liberty Ostrava. V Česku najdeme ostravské ocelové výztuže kromě hlubinných dolů například v pražském tunelu Blanka.

Veletrh ale ostravský podnik nevyužívá pouze jako prezentaci nových produktů či postupů, nýbrž se snaží potkávat s nejrůznějšími obchodními partnery a to nejen na obchodních schůzkách. "Osobní kontakt považujeme v budování dobrých vztahů za nenahraditelný, proto také kromě tradičních obchodních schůzek organizujeme v průběhu MSV i neformální setkání, které nám dává možnost se s našimi partnery setkat v příjemné atmosféře a zabývat se i jinými věcmi než byznysem," dokresluje mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá-Dvořáková.

Něčím takovým netradičním může být, nejen pro obchodní partnery, školení o bezpečnosti práce pomocí virtuální reality. Ta je na vyzkoušení na stánku Liberty Ostrava pro každého. Toto školení spustili v Ostravě v polovině května letošního roku. "Chceme naše školení neustále inovovat a připravit je tak, aby byla pro pracovníky nejen přínosná, ale také atraktivní. Proto jsme nasnímali jeden z našich provozů a v jeho virtuální podobě čekají na účastníky školení nejrůznější úkoly v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Zaměstnanci si tak ze školení odnášení reálnější pocit," říká Kateřina Kovářová, vedoucí oddělení Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Celé takové školení probíhá tak, že si účastník nasadí brýle a virtuálně prochází výrobnou. Během obhlídky musí rozpoznat nejrůznější prohřešky proti bezpečnosti páce či reagovat na nenadálé bezpečnostní závady.

Detail důlní výtuže.
Detail důlní výtuže.
Foto: Liberty Ostrava
Související