Jak mohou podle vás v dnešní době podniky a instituce nejúčinněji přispět ke zlepšení životního prostředí?

Dlouhodobým trendem je snižování lokálních emisí síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek. V posledních letech přibyl aspekt dopadů na klima. Největší příspěvek ke snižování uhlíkové stopy při jakékoli činnosti představují úspory a rozšiřování portfolia na bázi obnovitelných zdrojů. Pro poskytovatele energetických služeb je to přitom podnikatelsky velmi zajímavé.

Zhruba 40 procent energií se u nás spotřebuje v budovách a přitom například podle nedávné vládní zprávy nesplňuje požadavky na energetickou náročnost ani téměř 600 budov vládních institucí. Kdyby se v nich podařilo energie uspořit, nebo dokonce vyrábět energii čistě, například z fotovoltaických panelů, uhlíková stopa by poklesla mnohem více, než zajistí zákaz vjezdu automobilů. Tento proces však zatím postupuje jen velmi pomalu a v jednotkách procent. Pokud se všechny kroky dobře rozfázují a jsou uživatelsky komfortní, není třeba sahat k revolučním řešením, a přesto přinášejí výsledky.

V jednom rozhovoru jste uvedl, že potenciál českého trhu energetických služeb dosahuje 50−70 miliard korun. O tento balík se ale jistě chce podělit i vaše konkurence. Nakolik ji považujete za silnou?

Obrovsky. Trh je celkově opravdu velký, ale totálně roztříštěný. Představuje ho velké množství menších zakázek, jednotek, desítek, ale jen málokdy stovek milionů. Dohromady jsou to ovšem zmiňované miliardy. Povšimněme si však, že největší konkurencí v oblasti energetických služeb nejsou klasické energetické firmy. Naším konkurentem jsou firmy, které pracují v oboru stavebnictví, výstavby, bezpečnosti apod., všechny mají možnost angažovat se v různých objektech a získat i zakázku na konkrétní energetickou službu. Na její provedení si pak najmou subdodavatele z našeho oboru. Jsou to stovky firem, které se ve skutečnosti energetice nijak nevěnují.

ČEZ ESCO v číslech

5,5 mld. korun: tržby v roce 2018

300 budov: spravuje pro zákazníky a navrhuje další úspory

2,015 mld. Kč – tolik v roce 2018 ušetřili zákazníci ČEZ ESCO díky projektům energetických úspor EPC

73 měst a obcí, kde ČEZ ESCO postavilo a provozuje kogenerační jednotky

Jak se do energetických služeb ČEZ ESCO promítly proměny energetiky?

Přirovnal bych to k situaci, v níž byly telekomunikace na konci minulého století. Mohl jsem to jako manažer společnosti SPT Telecom, respektive Český Telecom, sledovat z první ruky. Na trhu působily velmi stabilní společnosti, kolem nich se však rodila malá zvířátka, jako byly T-Mobily, Eurotely a tak dále. Ty postupně převzaly trh.

Energetika také po dlouhou dobu představovala velmi stabilní obor, zejména v oblastech, kde existuje přirozený monopol. Pak se ovšem objevila decentrální energetika. Ta se u nás zpočátku zaměřila především na kogenerační zdroje, brzy ale nabrala na síle. V posledních pěti letech jde výkonově obrovsky nahoru. Vznikaly a vznikají nové firmy.

Ani my jsme nezůstali pozadu, jen v kogeneračních jednotkách máme už přes 100 MW, což představuje jeden blok tepelné elektrárny. Uvědomme si, kolik výkonů dnes poskytuje například malá fotovoltaika. Jen Škoda Auto má potenciál 40 MW v solárních panelech. Je to náš důležitý partner, který energetiku významně řeší. Nejen zaměřením na elektromobily. Do roku 2025 chce pohánět svou výrobu pouze elektřinou z obnovitelných zdrojů.

I my jsme šli do nových oborů, nestačí jen kogeneračky. Máme řadu firem, které se věnují digitálním technologiím, elektromobilitě, úsporám energie, tedy daleko sofistikovanějším oborům, které ještě před pár lety neměly s energetikou nic společného.

Kamil Čermák (49)

Je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ ESCO. V minulosti působil jako reportér a moderátor v ČT, mluvčí a poradce ministra průmyslu a obchodu, ředitel TelSource, výkonný ředitel divize v SPT Telecom či výkonný ředitel v Českých aeroliniích. Dále pracoval jako CEO ČEZ Polska, CEO ČEZnet a ČEZ ICT Services, následně pak jako předseda představenstva a CEO vydavatelství Economia a společností Forum Karlín, Luxury Brand Management a Asental NV.

Vystudoval VŠE v Praze a následně Erasmus University Rotterdam.

ČEZ ESCO vznikl před pěti lety. Jaké byly jeho začátky?

Společnost se svezla na vlně budování kogeneračních jednotek a základních energetických služeb při výstavbě nebo rekonstrukci energetických zařízení, energetických rozvodů apod. Postupně jsme dokoupili další společnosti, takže v rámci střední Evropy máme nejkomplexnější portfolio v moderních energetických službách. Dnes jde o megaholding, který má dvacet firem a dva tisíce zaměstnanců, patří sem vše možné od instalace vzduchotechniky a klimatizací přes rekonstrukce osvětlení, budování obnovitelných zdrojů po energetický management a energeticky chytré budovy, které se řídí předpovědí počasí.

Jak se trh vyvíjel dál?

Náš růst byl opravdu velmi rychlý, i když se na trhu pohybují firmy od malých eseróček po velké stavební firmy. V energetických službách v Česku a na Slovensku sice vedeme, ale stejně to není více než deset procent z celku. Navíc za námi jdou ti, kterým vlastně cestu prokopeme. Následují nás, a to včetně zahraničních energetických společností, které u nás působí a zřizují si postupně své útvary pro energetické služby. Jsme na trhu lídrem, to ale samozřejmě také znamená, že "lídrujeme" i všechny trable a schytáváme všechny turbulence, které se tu odehrají, často s odkazem na změny legislativy nebo dotačních titulů.

Zkoušíte nové věci, jdete technologickému vývoji vstříc?

Nepohybujeme se na poli start-upů nebo scale-upů jako fond Inven Capital, který patří pod naši matku ČEZ. V ČEZ ESCO už jde o firmy, které dělají dlouhodobě reálný byznys. Je ovšem fakt, že řada našich společností působících na pomezí energetiky a IT se věnuje vývoji, například softwaru. Do těchto oblastí nás posouvá také elektromobilita. Aby síť fungovala, musí zahrnout řadu nových oblastí, ve kterých jsme dříve nepůsobili. Pořád jde ale o energetické služby, i když často více servisní. Možná tak občas zapomínáme, že do těchto služeb patří i prodej elektřiny, tedy vlastně původní služba, na níž balík řešení energetických služeb vyrostl. Konkrétně to třeba znamená, že když se prodává elektromobilita, poskytuje se včetně vozidel, akumulátorů a nabíječek. Dostáváme se tak do dalších a dalších oblastí činnosti.

V letošním roce slaví 25. výročí metoda EPC, tedy financování zákaznických projektů z garantovaných úspor. Jak se vám daří v této oblasti?

Ano, koncept EPC slaví 25 let, ale přesto není rozšířený tak, jak by mohl být. Elektřina byla po ekonomické krizi dlouho levná. Předpokládám, že zájem o energetické úspory poroste s tím, jak nyní roste cena elektřiny.

Základní výhody EPC projektů jsou tři. Zaprvé jsou úspory smluvně garantovány, jinak je dodavatel musí doplatit. Zadruhé se investice splácejí ze samotných úspor. Zatřetí dělá projekt i realizaci jeden subjekt, takže zde nedochází ke sporům.

Důležitá je provázanost, potom je přidaná hodnota výrazně vyšší. Naší výhodou je velké portfolio firem specializujících se na klimatizace, kogenerace, solární zdroje a další důležité segmenty. Příkladným řešením projektu EPC je pražské Rudolfinum. Pokládám ho za velice vydařený. Ta budova je dnes opravdu "smart" a dobře se v ní uplatňuje energetický management.

Jak se konglomerát tak různorodých firem představujících ČEZ ESCO řídí?

Je to zásadní otázka života celého našeho holdingu. Sešlo se v něm dvacet různých podnikatelských kultur. Každá z firem má vlastní podnikatelskou minulost, dosahovala rozdílných výsledků, řešila odlišné problémy, často měla i soukromé spoluvlastníky. Je to vždy velice specifické. Značky našich dcer samozřejmě nelikvidujeme, ale rozvíjíme je. Společnosti jsou členy naší rodiny, dostanou se k dobrému byznysu, ale mají i povinnosti, které dříve neměly. Rozdíl je navíc v tom, že naše jednotlivé firmy byly zvyklé zvládat určitou část byznysu, ale nyní to dělají s našimi dalšími společnostmi, takže se musí naučit dobře spolupracovat.

Kde všude působíte?

Naše sesterská společnost ESCO International operuje například v Německu či v Polsku. Na slovenském trhu již delší dobu působí společnost ČEZ Slovensko, právě na tuto zemi se nyní intenzivně zaměřujeme. Výsledkem jsou akvizice v oblasti tepláren. Před dvěma lety nás oslovila společnost SPP, lídr slovenského trhu s plynem, s níž jednáme o vzniku společného podniku zaměřeného na energetické služby.

Během dalších let chceme na Slovensku zrcadlově vybudovat podobnou bázi firem, jakou jsme dali dohromady v Česku. Máme proto zájem o další akvizice, rozhlížíme se po dalších společnostech energetických služeb. Slovenský trh nás vnímá jako silného hráče. Máme zde trochu náskok v energetických službách, ten ovšem dlouho nevydrží, stejně jako tomu bylo v Česku.

Kamil Čermák, ředitel společnosti ČEZ ESCO
Kamil Čermák, ředitel společnosti ČEZ ESCO
Foto: Honza Mudra

Do energetických služeb počítáte i elektromobilitu?

Do tohoto oboru jsme se dostali prostřednictvím výstavby veřejné dobíjecí sítě, kterou má ČEZ největší v ČR. Spolupracujeme se spoustou partnerů, též výrobních, včetně automobilek. Z elektromobility se stává zcela komerční záležitost a byl by hřích se neúčastnit. Jsme schopni dodat na klíč jak elektromobily, tak potřebné zázemí.

Věříte, že se elektromobilita skutečně masivně rozšíří?

Určitě ne slepě. Jisté však je, že v nějaké míře již nastupuje. Roste také kapacita akumulátorů, což elektromobilitu podporuje. Nechceme to nechat konkurenci. Nemyslíme si ale, že nás to spasí − jen chceme ten trend následovat.

Levná řešení pro budovy už jsou v podstatě vyčerpaná, co je na pořadu v současné době?

Většina budov prošla zateplením, nicméně se nemyslelo na to, aby se v nich dalo dýchat. Týká se to i škol, které se tak nyní často potýkají s velkými potížemi. Pokud v některých školách změříte kvalitu vzduchu, zjistíte, že byste měli žáky teoreticky po dvaceti minutách výuky poslat domů. Většinu budov tak čekají opatření v oblasti kvality vzduchu, osvětlení, vytápění, ekologizace, půjde o druhou vlnu rekonstrukcí. Na rozdíl od dřívějška je přitom možné nasbírat data o budově i provozu a energetický management pak umožní vše efektivně řídit. Uspoří se tak náklady a zároveň se dosáhne uživatelského komfortu. Na to se dříve moc nemyslelo.

Jaké úkoly máte před sebou nyní?

Je třeba dobře zkonsolidovat náš holding. Dále nás čeká řízená expanze na Slovensko včetně propojení v česko-slovenském prostoru. Vyhledáváme i další příležitosti, jistě do energetických služeb budou patřit i věci, o kterých dnes ještě mnoho nevíme.

Větší akcent budeme nadále klást na oblast obnovitelných zdrojů, protože to nejen odpovídá společenské poptávce, ale je to také zajímavý byznys. Nakonec i Evropa jde tímto směrem. Pokud jde o mě, nevnímám to jako slepou víru, ale jako reálný trend.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin a týdeníku Ekonom.

Související