Budování sítě kontaktů paří mezi klíčové aktivity při rozjezdu podnikání a utváří takzvaný společenský kapitál podnikatele. Toho si byl velmi dobře vědom už středověký rod Medicejských, který patřil k nejbohatším rodům tehdejší Florencie a velkou zásluhu na tom měla právě rozsáhlá síť kontaktů.

Finanční či hmotný kapitál lze relativně snadno evidovat a řídit, u kapitálu společenského je to složitější. Zejména proto, že mezilidské vztahy vznikají a zanikají a nelze přímo kvantifikovat jejich hodnotu. Na úspěch firmy však často mají nemalý dopad − díky nim může podnikatel snáze získávat zakázky a nové informace z oboru podnikání.

Síť kontaktů podnikatele bývá tvořena z osobních vazeb, ryze obchodních vztahů a vazeb vyplývajících z daného odvětví. Vychází pak z osobnosti podnikatele a aktivit, kterých se ve svém pracovním a osobním životě účastní. Vhodné je tedy provozování takových zájmových aktivit, díky kterým podnikatel může potkat zajímavé lidi a navázat nová přátelství. Třeba týmové sporty na amatérské úrovni jsou k navazování pozdějších obchodních kontaktů ideální.

Při navazování kontaktů je třeba razit zásadu "já jsem O. K., ty jsi O. K.". Jinými slovy − ty i já máme svoji hodnotu a místo na světě a společně můžeme dokázat skvělé a užitečné věci.

Chybným přístupem je paradigma "já nejsem O. K., ty jsi O. K.", kdy naši protistranu vnímáme jako hodnotnější a lepší, a v důsledku toho se před ní zbytečně ponižujeme. To bývá častá chyba začínajících podnikatelů, kteří sami sebe mohou vnímat mylnou optikou, že protistranu vlastně obtěžují. Takový člověk si pak bojí říct o peníze za poskytnutý produkt či službu.

Ani paradigma "já jsem O. K., ty nejsi O. K." není ideální. Jedná se opět o případ nízkého sebevědomí, které je kompenzováno přílišnou asertivitou, až agresí. Takový přístup může krátkodobě vyvolat dojem vysokého sebevědomí, nicméně dlouhodobě by s takovým člověkem nikdo spolupracovat nechtěl.

Člověk operující podle pesimistického "já nejsem O. K., ty nejsi O. K." zřejmě o žádné navazování vztahů stát nebude.

Z výzkumu podnikatelského chování vyplývá, že udržování společenských vazeb je užitečné hned z několika důvodů. Pokud pomineme potenciál finanční výkonnosti podnikatelů, kteří disponují kvalitními sítěmi kontaktů, má také vliv na fyzické i mentální zdraví jedince. Ze studií vyplývá i to, že čím méně sociálních vazeb jedinci udržují, tím spíše mají v úmyslu s podnikáním skončit. Fungují tedy jako jistý polštář, který podnikatele chrání před stresem z možné finanční ztráty.

Důležité je být v životě aktivní, dívat se na svět z lepší stránky a ostatním lidem předávat spíše dobrou náladu. Doporučuji proto každý večer si na chvíli sednout a uvědomit si, za co můžeme být ve svém životě vděční. Vždy se najde něco, z čeho se můžeme těšit. A s tím, jak poroste síť vašich přátel a známých, začnou přibývat možnosti pro rozvoj vašeho podnikání.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru