Náklady na blockchain v letošním roce podle IDC vzrostou o 80 procent a dosáhnou výše 2,7 miliardy dolarů. Aktualizovaná prognóza IDC Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide dále odhaduje, že do roku 2023 se průměrný meziroční růst výdajů za tuto technologii bude pohybovat stále okolo 60 procent a v roce 2023 trh dosáhne hodnoty 15,9 miliardy dolarů.

V poslední době řada analýz pokládala blockchain za technologii, jejíž nasazení v podnikovém prostředí provází deziluze. James Wester ze společnosti IDC naopak v komentáři ke studii tvrdí, že již došlo k překonání bodu zlomu a firmy stále více vývojových a pilotních projektů přesouvají do běžného produkčního prostředí. Sice přetrvává nejistota, jak je blockchain kompatibilní s řadou regulačních rámců a legislativních předpisů, nicméně je nasazován i v silně regulovaných odvětvích, jako jsou finanční služby. Dokonce až 30 procent výdajů za blockchain bude vycházet z bankovní sféry, z toho největší uplatnění má být u přeshraničních transakcí a v transakcích spojených s následným vypořádáním uskutečněných obchodů. Výrobní firmy (bez ohledu na to, zda jde o kusovou nebo procesní výrobu) mají vytvořit 20 procent trhu. Rychleji než trh jako celek budou blockchain nasazovat dále podniky poskytující profesionální služby, maloobchodní a distribuční firmy (utility). Zde se tato technologie bude významně uplatňovat v rámci dodavatelských a jiných řetězců (prokazování původu apod.), obecně pro sledování zboží / řízení aktiv.

30 %

Takové procento výdajů za block-chain bude v příš-tích letech podle analytiků spojeno s bankovní sférou.

Z hlediska struktury výdajů na blockchain mají letos 70 procent představovat služby; v rámci metodiky IDC do této kategorie spadají jak obchodní, tak IT služby (na ty má připadnout o trochu větší podíl). V příštích letech se mají rychle zvyšovat také výdaje přímo za software související s technologií blockchain (odhadovaný průměrný meziroční růst 65 procent pro software, 66 procent pro IT služby).

Nasazování blockchainu v podnikovém prostředí přitom dnes už nemá přímou souvislost s nejistou budoucností kryptoměn. Podniky si podle IDC uvědomují přínosy blockchainu pro sdílení dat mezi různými subjekty, modernizaci zastaralých procesů, pro zvýšení transparentnosti i při navazování nových způsobů spolupráce a partnerství.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin a týdeníku Ekonom.

Související