Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR žádá přijetí pozměňovacích návrhů poslanců TOP 09, pirátů a hnutí ANO k lesnímu zákonu. Zpřesňují povinnosti vlastníků obnovovat les dřevinami ekologicky a klimaticky vhodnými, zároveň rozšiřují jejich možnosti zvolit si odpovídající druhy. Poslanci také navrhují, aby bylo v lesích ponecháno určité množství suchých a tlejících stromů na podporu biodiverzity. Příští týden by novelu měla schvalovat sněmovna.

Podle odborných pracovníků by návrhy usnadnily lesníkům hospodaření šetrnými postupy nebo zjednodušily vlastníkům lesů zásah proti škůdcům. Zrušily by i proplácení újmy za ochranu přírody Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR.

"Již nyní panuje široká shoda, že dosavadní přístup nás dovede k nedostatku dřeva a vysokým finančním ztrátám. Ekonomický kolaps lesnického sektoru již nelze napravovat tím, že se bude miliardami korun dotovat přírodně i ekonomicky neudržitelný způsob hospodaření," stojí v prohlášení 360 vědců. Poukazují, jak opakované pěstování monokultur vyčerpalo půdu a že z ní kvůli holosečím mizí voda a krajina je ohrožena chemií a oteplováním.

30 let

se podle emeritního profesora Josefa Fanty lesnická politika ve světě zabývá moderními poznatky z oboru, v Česku teprve tři.

"Nápadná je především výhradně ekonomicky pojatá koncepce české státní lesnické politiky. Ve své podstatě nebere ohled na měnící se přírodní podmínky," řekl na tiskové konferenci AV ČR Josef Fanta, lesník a emeritní profesor univerzit ve Wageningenu a Amsterdamu. Poukázal na to, že jednotlivé sektory zemědělství nespolupracují a český lesnický sektor nemá zájem o výsledky soudobé lesnické vědy a výzkumu.

Podle Jana Farkače z České zemědělské univerzity v Praze bez pozměňovacích návrhů novela v podstatě nedává smysl.

Související