Do konce letošního roku vzroste počet stromů, které společnost Škoda Auto na území Česka vysazuje od roku 2007, již na více než 912 000. Unikátní projekt přispívá k obnově lesních porostů i ke zvýšení biodiverzity po celém Česku.

Když automobilka zahájila projekt Škoda Stromky, lidé jej mohli považovat za jednu z mnoha aktivit, kterými společnost naplňuje svou společenskou odpovědnost. Ovšem nápad zasadit jeden strom za každý v Česku prodaný vůz Škoda se ukazuje jako svého druhu výjimečný projekt, který měl od začátku velký přesah s užitkem pro celou republiku.

Při spuštění tohoto programu, od nějž letos na podzim uplyne 12 let, málokdo tušil, jaké potíže české krajině přinese dlouhodobé sucho a s ním spojená kůrovcová kalamita. A že výsadba stromů může i v tomto směru prospět nejen konkrétnímu regionu, ale celé krajině na dlouhá desetiletí. Stejně málokdo odhadoval, jak bude tento projekt úspěšný: letošní příspěvek 90 918 sazenic zvýší celkový počet už na více než 912 000 nových stromů.

Mladoboleslavská automobilka provozuje celou řadu aktivit z oblasti společenské odpovědnosti: podporuje sociální služby, přispívá Centru Paraple a dalším organizacím pracujícím pro handicapované. Vloni byl oznámen program rozvoje Mladoboleslavska prostřednictvím nadačního fondu, dlouhodobě firma podporuje regiony v okolí výrobních závodů v Kvasinách a ve Vrchlabí. Ovšem přínos projektu Škoda Stromky je znát prakticky v každém koutu naší země, od ulic a alejí ve městech a na vesnicích až po nejvzácnější přírodní památky v našich horách.

Mezi dlouhodobé partnery české automobilky patří například Krkonošský národní park, v jehož sousedství se nachází závod Vrchlabí, produkující moderní automatické převodovky DQ200 jak pro vozy Škoda, tak pro modely koncernu Volkswagen. V našem nejstarším národním parku bylo v rámci projektu Škoda Stromky vysázeno již více než 170 tisíc nových stromků. Další sazenice zapustily své kořeny v okolí závodu Kvasiny, který se nachází v podhůří Orlických hor. I zde byly vysázeny desítky tisíc nových dřevin.

Podstatná je zejména druhová skladba, která respektuje původní porosty. Z vysázených jehličnanů bylo nejvíce jedlí bělokorých a z listnatých stromů hraje prim buk lesní. To představuje významný přínos zejména v době kůrovcových kalamit, neboť vysazovaná vegetace odolává škůdci výrazně lépe než smrková monokultura. Škoda Auto však není pouhým garantem a donátorem, ale dobrovolníci z řad zaměstnanců a rodinných příslušníků podniku se také účastní samotné výsadby.

Automobilka si zvolila výsadbu stromků za podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty v rámci firemní strategie, kterou nazvala GreenFuture. Zájemci o grant se mohou hlásit z celé České republiky. Zvýhodněny jsou ovšem takové projekty výsadby, které pomáhají protierozní ochraně a rekultivaci území nebo revitalizaci skládek stavebního či komunálního odpadu.

Obnova lesů a krajiny obecně je pevnou součástí strategie GreenFuture, která zastřešuje všechny environmentální aktivity české automobilky. I těch je celá řada, výborných výsledků dosahuje společnost Škoda Auto od roku 2010 například v oblasti snižování spotřeby energií (o 28 procent) nebo množství nevyužitelného odpadu na jeden vyrobený vůz (o 76 procent).

K odpovědnosti za životní prostředí se mladoboleslavská automobilka vždy hrdě hlásila a projekt Škoda Stromky je jedním z pilířů naší strategie udržitelnosti. Těší nás, že se do této aktivity zapojili i naši autorizovaní obchodní partneři, kteří vysazují vlastní sazenice v oblastech svého působení spolu se zákazníky. Máme o to větší radost, že se naše myšlenka ujala stejně dobře jako téměř již milion nových sazenic a že je v dnešní diskusi o stavu životního prostředí a klimatu možná ještě aktuálnější než na začátku před dvanácti lety.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

Související