Česko disponuje širokou sítí veřejných vysokých škol financovaných státem, což umožňuje získat vzdělání i sociálně slabším studentům. Ale ani takové studium není "bezplatné" a vyžaduje dodatečné finanční zdroje. Studenti dnes totiž vydají nemalé částky na zajištění ubytování nebo náklady související například s dopravou. Další peníze jsou pak spojené se školními pomůckami, skripty apod. Obvykle se tak snaží najít si brigádu, případně se pokusí dosáhnout na další prostředky v rámci stipendijních programů. Ale ani tohle někdy nestačí a v takovém případě přichází na řadu půjčky. S jejich pomocí se pak mohou pokusit o financování studia na některé ze soukromých vysokých škol.

Vystudovat zdarma na soukromé škole? možné to je

Soukromé školy nabízejí celou řadu stipendijních a motivačních programů, které reflektují dosažení mimořádných studijních výsledků nebo například oceňují úspěchy na poli sportu. Nejčastěji se tak děje formou úlevy na školném, kdy je studentům fakticky přiznána sleva z cílové částky. Školy dále studentům vycházejí vstříc různými splátkovými kalendáři tak, aby si mohli platby vhodněji rozložit v čase. "Na naší škole je možné studovat zcela zdarma. To je odměna pro nejlepší studenty v ročníku. A přidáme k tomu ještě auto za zvýhodněnou cenu nebo možnost již při studiu pracovat ve studovaném oboru," vyjmenovává benefity Kateřina Kulhavá ze studijního oddělení Škoda Auto Vysoká škola. Stipendium (ve výši školného) lze na této škole získat zapojením do motivačních programů, při splnění podmínek dokonce po celou dobu studia. Posluchači bakalářského studia se do programu mohou dostat například absolvováním Národních srovnávacích zkoušek (SCIO) na úrovni percentilu 75 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů. "Nárok na stipendium ve výši 4000 korun za každý semestr u nás získá student, který má průměrný prospěch do 3,0 v celém průběhu bakalářského studia," doplňuje Kulhavá.

Soukromé univerzity často zdůrazňují, že nedostávají žádné dotace ze státního rozpočtu. "Naším hlavním finančním zdrojem je právě školné," vysvětluje rektorka a předsedkyně představenstva Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) Bohuslava Šenkýřová a dodává: "Za předem stanovených podmínek může student školné splácet. Pokud dobře studuje, může získat prospěchové stipendium − např. v akademickém roce 2018/19 jsme touto cestou vyplatili 850 000 korun, za propagaci školy ve vrcholovém sportu může student obdržet 50 000 korun, nejlepší závěrečné práce oceňujeme cenou rektorky částkou 32 000 korun."

Studentské účty a půjčky

Studentské účty nabízí většina předních bankovních domů. Jsou poskytovány žadatelům až do 30 let věku a jejich zřízení se obvykle neobejde bez doložení potvrzení o studiu. Pakliže tyto podmínky splníte, nabídnou vám banky řady výhod. Účty jsou osvobozeny od poplatků za vedení, bezplatná je i jejich elektronická správa a zadávání příkazů. Ke studentským účtům můžete dále získat platební kartu a výběry z bankomatů zdarma nebo mobilní bankovnictví.

Banky vycházejí studentům vstříc speciálními účty.

Česká spořitelna nabízí studentům řadu revolvingových produktů: Kontokorent, Úvěrový účet, Peníze na klik a Kreditní kartu. Z dalších možností je to dále účelový úvěr. "Jeho prostřednictvím si student může půjčit minimálně 20 000, maximálně až 800 000 korun, úroková sazba se standardně pohybuje kolem 8,9 procenta, její výše ale závisí také na dalších faktorech, které se při žádosti o úvěr posuzují individuálně. Z revolvingových produktů je největší zájem o kontokorent a kreditní kartu," říká Lukáš Kropík z tiskového centra České spořitelny a dodává, že studenti si u půjček vybírají spíše nižší částky, které jsou schopni uhradit v kratším čase.

V Komerční bance je pro studenty starší 18 let připravena půjčka s názvem Gaudeamus.

"Studující mohou využít buď vyšší typ úvěru až do částky 600 000 korun, kdy je možné i odložit splácení jistiny po dobu studia, nebo nižší typ úvěru v rozpětí od 10 do 30 tisíc korun. Samotný úvěr je bez poplatků, stejně tak i možnost jeho předčasného splacení," přibližuje parametry nabídky vedoucí externí komunikace Komerční banky Pavel Zúbek. Student má možnost v případě této nabídky využít přečerpání účtu ve formě bezúročného a bezpoplatkového povoleného debetu do 5000 korun, což potěší v případě neočekávaných situací. "Podmínkou pro získání půjčky Gaudeamus je studium v Česku a vlastní zdroj příjmů, popřípadě zajištění ručení třetí osobou," dodává Pavel Zúbek.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

Související