Asi dvacet až třicet základních škol se od září zapojí do pilotní výuky nového předmětu technika. Má propojit praktické dovednosti s ovládáním digitálních technologií. Zatím se bude učit místo hodin pracovních činností. Žáci druhého stupně ho budou mít zpravidla jednu hodinu týdně. Ve všech školách by mohl být nový předmět zaveden od roku 2022.

"Pilotního ověřování se zúčastní vytipované školy, které disponují potřebným materiálním zázemím, přičemž provozní a personální náklady jim uhradí ministerstvo školství," komentoval novinku úřad. Předběžně se počítá se 7,7 milionu korun na dva roky. V dalším školním roce by mohl být počet zapojených škol zhruba dvojnásobný.

Ve dvou fázích

Nový předmět se na vybraných školách bude ověřovat nejdřív jako součást učiva s tematikou člověk a svět práce. Na druhém stupni je součástí předmětu pracovní činnosti ve třech ročnících hodinu týdně. Ve školním roce 2020/21 by se už technika měla testovat jako součást nově vytvořené vzdělávací oblasti člověk a svět techniky. "Pokud budou tyto dvě fáze v pořádku, předpokládáme zavedení (pro všechny školy v ČR) na podzim roku 2022," sdělil resort.

S ministerstvem průmyslu a obchodu se úředníci MŠMT domluvili, že přizpůsobí obsah předmětu možnostem škol. "Co do formy výuky je nutné nechat školám volnost, a to také s ohledem na materiálně-technické vybavení jednotlivých škol a personální zajištění této nové samostatné oblasti vzdělávání," uvedlo dále ministerstvo školství.

Takzvané rámcové vzdělávací programy, které určují obsahy učiva, zahrnují technické ma­nuální činnosti už nyní. Žáci se seznamují například s tím, jak se co konstruuje.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by se nový koncept měl lišit od dřívějších dílen. Moderními způsoby bude pro děti propojovat manuální práci a nové technologie.

Dohadování ministerstev

Havlíček, který zavedení nového předmětu podporuje, dříve řekl, že by škol už od letošního září mělo být 56, protože předmět je připraven. Informaci nicméně ministerstvo školství později korigovalo, protože na obsahu teprve pracuje. Do jeho tvorby chtělo původně zapojit učitele polytechnického vzdělávání a po konzultaci s nimi ho dopracovat.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v únoru zahájil debatu o možných změnách v učebních plánech tak, aby byly přehlednější a modernější. Úpravy by měly navázat na vznikající Strategii vzdělávací politiky 2030+. Podle odborníků je učivo v současnosti předimenzované, řada z nich má ale zároveň požadavky na rozšíření výuky u některých předmětů.

Související