Víc peněz na hospodaření s půdou a vegetací má zajistit v krajině vodu a pomoci nemocným lesům. Na boj se suchem získá ministerstvo zemědělství půlmiliardové přilepšení a pro nestátní majitele lesů byl vypsán program na 2,5 miliardy korun jako kompenzace za nižší ceny dřeva při kůrovcové kalamitě. Další miliardy stát uvolní v příštích letech.

Resortní ministr Miroslav Toman (ČSSD) však prohlásil, že není namístě váhat a "nové" peníze půjdou na příslušné projekty i oprávněným žadatelům ještě letos. "Musíme zvýšit investice do obnovy a stavby rybníků, zemědělských závlah, vodovodů a kanalizací nebo úpravy drobných vodních toků," prohlásil na téma boje proti suchu a ke špatnému stavu lesů podotkl, že peníze postiženým vlastníkům nejsou určeny na zaplacení těžebních nákladů a "nemůže být řeč ani o příspěvku k tvorbě zisku".

Pomoc menším plochám

Dlouhodobou podporu bude mít hlavně výstavba veřejných vodovodů a kanalizací, aby zejména obyvatelé malých vesnic nebyli v suchých obdobích odkázáni na vodu z cisteren. Stát chce mezi lety 2017 a 2024 přes města a obce nebo vodohospodářské společnosti investovat 4,8 miliardy korun.

8 miliard

korun nebo alespoň sedm miliard by podle signatářů Lesnické výzvy potřebovali letos lesníci pro boj s kůrovcem.

Souběžně s tím se bude pokračovat v udržování hladin drobných vodních toků a malých vodních nádrží. Tímto programem na období 2016−2020 mají projít investice za 2,15 miliardy a spolu s obcemi a státními podniky budou mít na peníze nárok i Povodí a Lesy ČR.

Na prevenci před povodněmi a zmírnění dopadů sucha stát pro léta 2018 až 2024 vydá 4,6 miliardy korun. Přes jednu miliardu získají zemědělští podnikatelé a Státní pozemkový úřad na budování závlah.

V posledních čtyřech letech dalo ministerstvo zemědělství na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz Evropské unie. Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století.

V režii kůrovce

"Lesní" dotace se netýkají Lesů ČR ani Vojenských lesů a statků. Mohou je získat jiní vlastníci lesů, kteří se od konce roku 2017 dostávají s prodejní cenou jehličnatého dříví pod úroveň zákonem stanovených nákladů na výsadbu a ochranu stromů. Drahý je i boj s kůrovcem. "Objem podpory v následujících letech bude vyčíslen s ohledem na další rozsah kůrovcové kalamity a si­tuaci na trhu s dřívím," říká MZ.

Dlouhodobý průměr roční těžby kůrovcového dříví činil do roku 2015 zhruba 1,5 milionu metrů krychlových. Letos v prvním pololetí jenom Lesy ČR zvýšily meziročně těžbu kůrovcového dřeva o 112 procent na 2,87 milionu metrů krychlových z předchozích 1,35 milionu metrů krychlových. Podniku patří téměř polovina lesů v zemi.

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru