Většina pracujících Čechů sice není spokojená se svým výdělkem, ale přesto lidé vesměs neuvažují o změně práce. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Naprostá většina lidí se také neobává toho, že by mohla práci ztratit.

Zhruba tři pětiny pracujících mezi dotázanými si myslí, že za svou práci dostávají méně peněz, než si zaslouží. Opačný názor, tedy že mají nadměrný příjem, mají jen dvě procenta lidí a pouze třetina pracujících považuje svůj měsíční příjem za přiměřený.

Přitom ale více než tři čtvrtiny lidí chtějí ve stávající práci zůstat. O změně místa uvažuje jen 15 procent lidí. Většina pracujících, skoro čtyři pětiny, se rovněž neobává toho, že by mohla práci ztratit.

Související

Většina dotázaných je totiž i přes výhrady k výdělku se svou prací spokojena. Kladně se o své práci vyjádřily tři pětiny lidí. Nespokojenost vyjádřilo jenom osm procent pracujících. Vztahy na pracovišti, které podle CVVM úzce souvisí s celkovou spokojeností s prací, vnímají kladně asi tři čtvrtiny lidí.

S prací jsou častěji spokojeni třeba vyšší odborní pracovníci nebo podnikatelé a živnostníci. Mezi podnikateli se také častěji najdou lidé, kteří považují svůj výdělek za přiměřený. Změnu práce častěji zvažují mladší lidé - ve věku 20 až 29 let - nebo například lidé se základním vzděláním. Ve srovnání s loňskem se výsledky průzkumu u žádné z otázek výrazněji nezměnily.

Průzkum provádělo CVVM od 8. do 17. června. Zúčastnilo se ho 1024 obyvatel České republiky starších 15 let.

Spokojenost se zaměstnáním či prací (vytřídění podle druhu ekonomické aktivity v procentech):

  Podnikatelé, živnostníci (OSVČ) Vedoucí pracovníci / vyšší odborníci Ostatní zaměstnanci (kromě dělníků) Kvalifikovaní dělníci Nekvalifikovaní dělníci
Velmi spokojen 30 32 14 11 6
Spíše spokojen 48 48 43 36 42
Tak napůl 16 17 37 42 34
Spíše nespokojen 3 3 5 10 14
Velmi nespokojen 3 0 1 0 4
Neví 0 0 0 1 0

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR

Související