V minulém díle jsme si vysvětlili, proč je výhodné management založený na důkazech (evidence-based management, EBMgt) používat nebo ho alespoň rozeznat od mystery managementu. Také jsme si představili, jak jednoduché je myslet si, že jsme výjimeční a schopní vedoucí, když se nám rozhodnutí ve firmě opakovaně daří, jaké to může mít dopady a jak může vzniknout módní manažerský výstřelek. V tomto díle se podíváme na to, co vlastně využívání EBMgt znamená.

Je to především rozhodování na základě vědomého, explicitního a podloženého využívání důkazů z několika zdrojů za použití několika technik. Zde zkráceně:

Dotazování − přeložení praktického problému do zodpověditelné otázky. Úsloví "dobře položená otázka v sobě skrývá odpověď" sice není zcela přesné, ale bez dobře formulované otázky před sebou vidíme pouze problém a intuitivně hledáme nejsnadnější řešení. Často můžeme hledat na špatném místě.

Vyhledávání − na základě dobře postavené otázky manažer systematicky vyhledává a jinak získává důkazy (evidence). Na to kde a jak se podíváme v příštím článku.

Zhodnocení − když jsme získali důkazy, je potřeba kriticky se podívat na důvěryhodnost zdrojů, které jsme využili, a na relevanci nalezených důkazů k řešení našeho problému.

Agregování − samotné důvěryhodné a relevantní důkazy nám pro smysluplné řešení problému nestačí. Je potřeba je vážit a spojit do smysluplného celku, který je možné rozumně artikulovat.

Aplikování − smysluplně propojené důkazy vneseme do rozhodovacího procesu. To je završení našeho hledání a propojování. Ideální je, aby dopad použití důkazů bylo možné měřit. Zdá se to být samozřejmé, často se na to ale nemyslí. Například už jen to, že bylo změněno více faktorů najednou, hodně ztíží možnost prokázání přímé vazby mezi naší intervencí a dobrým nebo ne tak dobrým výsledkem.

Posouzení − běžně se zapomíná na evaluaci výsledků daného rozhodnutí, vyvození poučení a přijetí opatření pro další podobné případy. Čím častěji se můžeme s podobnou situací setkat, tím důležitější je tato fáze. Nicméně i v případě, že se jedná o ojedinělou situaci, nemůžeme posouzení aplikace důkazů vynechat. Díky tomu budeme vědět, zda je vyšší, nebo nižší pravděpodobnost, že dobrý nebo ne tak dobrý výsledek má něco společného s naší aplikací důkazů do procesu.

Ani těchto šest kroků nezaručí výstup, který si přejeme, nicméně jejich využití manažerovi zásadním způsobem pomůže dosáhnout specifických, měřitelných, domluvených, realistických a sledovatelných cílů (SMART cíle).

V následujících dílech se dozvíte, jak od sebe v základu odlišit důvěryhodnost zdrojů, a také co management založený na důkazech není. Ještě více pak v chystané knize Evidence-based management I.

Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru