Ve světě investování platí pravidlo − nemějte všechna vajíčka v jednom košíku. To například znamená nemít všechny své peníze v jedné akcii, v jedné zemi nebo v jednom specifickém sektoru. Jinak řečeno, při hledání vhodného způsobu uložení peněz je potřeba mít na zřeteli určitou míru diverzifikace. Čím více rozdrobené portfolio, tím je bezpečnější a méně náchylné ke krátkodobým výkyvům. Alespoň tak se to říká.

Průměrný akciový fond drží přibližně 100 různých firem, ovšem jak vyplývá z finančních studií, ke snížení volatility (míra kolísání aktiv a míra rizika investice do nich − pozn. red.) by mu jich stačilo daleko méně.

Kolik akcií je tedy to správné číslo? Z testování portfolií, kam byly vybírány akcie s nízkou vzájemnou korelací, vyšla optimálně ta portfolia, která měla 10 až 20 titulů. Už při 10 akciích totiž došlo ke snížení volatility o 83 procent a při 20 akciích dokonce o 91 procent.

Pro snížení volatility o 99 procent by bylo zapotřebí vlastnit portfolio s 270 akciemi. To znamená, že snížení volatility o osm procentních bodů vyžaduje dalších 250 akcií. Čili pokud je cílem dobře diverzifikované portfolio, 20 titulů může posloužit skoro stejně dobře jako 270.

Sečteno a podtrženo − pokud investor opravdu ví, co dělá, pro zajištěný košík mu stačí mít několik nejlepších nápadů a není nutné, aby nakupoval desítky firem.

Nicméně kdo se na složité stavění portfolia necítí, koupě fondu, který kopíruje složení akciového indexu, je pro něj stále dobrou volbou. Sám jich mám několik.

Související