Městské části v Praze mají různé postoje k návrhu magistrátu dát radnicím možnost ovlivňovat výši daně z nemovitosti. Některé plánují nechat daň pro majitele bytů a domů na současné úrovni, jiné ji chtějí zdvojnásobit, ukazuje anketa ČTK.

Návrh změny rozeslal magistrát starostům městských částí, kteří se k němu mohli vyjádřit do konce června. Teď ho projedná vedení města a zastupitelé, novinka by mohla platit už příští rok.

Počítá s tím, že se místní koefi­cient pro výpočet daně zvedne. Radnice by dostaly také možnost určovat si výši takzvaného velikostního koeficientu a ovlivnit tím výši daně. Pro komerční nemovitosti by se daň zvedla na dvojnásobek.

Daň z rezidenčních nemovitostí se počítá podle zastavěných metrů, zvlášť se daní pozemky. Roli hraje několik koeficientů, kterými se základ daně násobí. Místní koe­ficient platí pro celé město, nyní je stanoven na nejnižší hodnotu jedna a vedení města ho plánuje zvýšit na stupeň dva.

Městské části by také měly dostat možnost určit si samy velikostní koeficient, který bude v základní variantě nastaven na 2,5 a radnice jej budou moci nastavit mezi stupně dva a pět. Nyní je v celé metropoli nastaven na nejvyšší hodnotu pět. Ve výsledku tak bude mít každá radnice možnost daň snížit nebo zvýšit podle toho, jaký koeficient zvolí.

Komerční koeficient, který ovlivňuje výši daně u komerčních nemovitostí, zůstane podle návrhu vyhlášky na stávající hodnotě 1,5. S ohledem na navrhované zavedení místního koeficientu se u tohoto druhu nemovitostí zvýší daň zhruba na dvojnásobek, protože zvýšení nebude kompenzovat snížení velikostního koefi­cientu jako v případě rezidenčních nemovitostí.

Především z tohoto důvodu některé radnice návrh magistrátu odmítají, podle nich by znamenal náklady navíc pro podnikatele. To je případ Prahy 2 či Prahy 5. Praha 4 chce koeficienty vybalancovat tak, aby poplatky pro rezidenty zůstaly na stejné úrovni.

Praha 8 podle svého mluvčího Jana Macke s návrhem souhlasí a plánuje nechat velikostní koe­ficient na hodnotě pět, což bude při zavedení místního koeficientu znamenat zdvojnásobení daně nejen pro komerční nemovitosti, ale i pro obytné budovy. "Radu k tomu vedla rozpočtová situace, která je po minulém volebním období více než napjatá," uvedl mluvčí a dodal, že starosta městské části Ondřej Gros (ODS) vyzval magistrát, aby předložil parlamentu návrh na zrušení či alespoň snížení daně z nabytí nemovitosti.

Zvýšení daně pro rezidenty plánuje i třetí městská část. "Praha 3 je centrální městská část, kde se za posledních osm let zvýšily ceny bytů až o sto procent, ale daň z nemovitosti zůstala na stejné úrovni," uvedl radní Pavel Dobeš (za TOP 09 / STAN).

Připomněl také, že daň z nemovitosti je kompletně příjmem městské části. "Je proto logické, že se zvýšením cen bytů a také služeb, které městská část platí pro občany ze svého rozpočtu, je třeba zvýšit i příjem rozpočtu," prohlásil Dobeš.

Dodal, že zvýšení daně bude představovat motivaci pro majitele prázdných bytů k tomu je pronajmout. Stejný názor má Praha 10, která plánuje zisky ze zvýšení daně použít k modernizaci škol.

Navýšení daně z nemovitých věcí pomocí místního koeficientu letos podle údajů Generálního finančního ředitelství využilo 610 obcí, měst a městských částí z celkového počtu zhruba 6260 obcí. Loni využilo navýšení místního koeficientu o dvě obce méně. Koe­ficient si mohou obce stanovit od roku 2009.

Související