V principu existují dva typy podnikatelského pojištění – pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu. Před sjednáním pojištění by si ale měl podnikatel ujasnit, co přesně potřebuje pojistit.

Pojištění majetku zahrnuje krytí jednak pro nemovitosti, věci movité, zásoby, jednak pro další specifické položky − peníze, cennosti, ceniny a další věci. Dobré je mít i pojištění přerušení provozu, které kryje stálé náklady a ušlý zisk a chrání podnikatele před následnými škodami po velkých škodách na majetku.

Specializované profese, jakými jsou třeba advokát, auditor, účetní, daňový poradce, insolvenční správce či poskytovatel zdravotní a sociální péče, mají dán požadavek na profesní odpovědnost přímo ze zákona. Jde o osoby, které poskytují vysoce odborné služby, kde případné pochybení může mít pro klienta vážné následky.

Nepodceňte pojistný limit

"Nelze zapomenout na pojištění odpovědnosti manažerů statutárních orgánů firem, které je u nás rozšířené hlavně u firem s centrálou v zahraničí. Z našich statistik jednoznačně vyplývá, že průměrná i maximální výše odškodnění strmě stoupá, a to nejen u škod na majetku, ale především u újmy na zdraví. V tomto ohledu je dobré zmínit, že mnoho klientů tyto skutečnosti podceňuje a sjednává si pojistky na limity v rozmezí jednoho až pěti milionů korun, což je však podle dostupných údajů nedostatečné. I pro ty nejmenší firmy doporučujeme limit minimálně ve výši 10 milionů, v závislosti na vykonávané činnosti to může být i mnohonásobně více. Větší firmy a korporace se dnes již běžně pojišťují na limity přesahující 100 milionů korun," říká Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP). "U nás nabízíme podnikatelům pojištění ve formě balíčků, které jsou sestaveny z několika druhů pojištění. Pro živnostníky a nejmenší podnikatele máme produkt Simplex, středním a malým podnikatelům nabízíme produkt Komplex, který kryje majetek v hodnotě až 100 milionů korun a nabízí ještě daleko širší krytí. Samotní podnikatelé chápou, že bez pojištění majetku na živel a odcizení se neobejdou. Zejména s novým občanským zákoníkem narostl význam pojištění odpovědnosti a obecně se dá říci, že vzrostl zájem o navyšování limitů plnění," dodává mluvčí ČPP.

Když potřebujete pojistit podnikání…

Na otázky spojené s problematikou pojištění podnikatelů odpovídá Pavel Wiesner, ředitel úseku podnikatelských rizik České podnikatelské pojišťovny.

Ředitel úseku podnikatelských rizik České podnikatelské pojišťovny Pavel Wiesner

Nabízíte komplexní podnikatelské pojištění. O jaký produkt mají podnikatelé z řad malých a středních podniků zájem?

U nás nabízíme podnikatelům pojištění ve formě balíčků, které jsou sestaveny z několika druhů pojištění tak, aby kryly co nejvíce případných rizik podle typu podnikatelské činnosti. Pro živnostníky a nejmenší podnikatele máme produkt Simplex, středním a malým podnikatelům nabízíme produkt Komplex. V oblasti podnikatelského pojištění nabízíme i individuální krytí připravené pro konkrétní klienty zcela "na míru". Toto individuální pojištění připravujeme prostřednictvím makléřských společností pro střední a velké klienty jak z komerční oblasti, tak pro veřejný sektor. 

Proč je dobré, aby se podnikatelé pojistili?

Stále platí, že základem je pojištění majetku a odpovědnosti za způsobenou újmu, a to nejen pro velké firmy, ale také pro malé a střední podnikatele a živnostníky, a dodávám – v dostatečně vysokém limitu. Co považuji za naprosto nezbytné, pokud chce podnikatel přestát případnou velkou škodu, je pojištění přerušení provozu. A pokud k podnikání používáte auta, je potřeba myslet i na rizika spojená s vozovým parkem. Kromě povinného ručení, havarijního pojištění a vybraných připojištění jsou to třeba i rizika spojená s přepravou nákladu.

Co podle vás děláte jinak oproti konkurenci a co musíte umět, abyste na trhu dlouhodobě obstáli?

Pojištění podnikatelských rizik prošlo u nás obrovskou transformací. Produkty, které jsou dostupné na českém trhu, jsou svými parametry srovnatelné s tím, co nabízí trh evropský. Abyste byli úspěšnější než konkurence, musíte mít důvěru klientů a makléřů, nabízet perfektní služby a umět se rychle a efektivně přizpůsobit tomu, co klient potřebuje. A že to tak opravdu děláme, potvrzují získaná ocenění. Z nedávného vyhlašování makléřské soutěže Pojišťovna roku máme první místo právě za pojištění podnikatelů. V této kategorii jsme letos potřetí za sebou obhájili stříbro také v anketě Zlatá koruna.

Kybernetická rizika. I ta lze pojistit

Většina pojišťoven nabízí standardní balíčky pro podnikatele, nicméně jsou mezi nimi rozdíly, zejména v jejich zaměření. Některé pojišťovny se specializují na určité segmenty, jiné pojišťovny některé segmenty vůbec nedělají. Každá pojišťovna má také určité horní meze pojistných částek, takže někdy klient s velkými riziky musí jít do velkých pojišťoven. Rovněž řada pojistných produktů má různou geografickou působnost a nevztahují se třeba na zahraničí. "Každá pojišťovna má svoji filozofii, koho chce mít za klienta. V případě, že daného klienta mít moc nechce, bude pojištění dražší. V principu ale lze nalézt na trhu pro klienta vhodný produkt," potvrzuje finanční poradce.

V poslední době přibývají škody související s kybernetickými riziky a novými technologiemi. "Pojištění kybernetických rizik lze doporučit řadě podnikatelů, protože zpracovávají počítačová data nejen o svých projektech, ale také o klientech. Jejich únik může firmě způsobit velké finanční ztráty. Připravili jsme pojistný produkt zatím pro malé a střední firmy. Smlouvu kryjící pojištění kybernetických rizik uzavřeme s firmou, která splňuje standardní způsoby zabezpečení dat, počítačů a má zvládnuté bezpečnostní procesy v IT oblasti. Klient musí vyplnit dotazník, který je pak součástí pojistné smlouvy. Pokud dojde ke škodní události, máme smluvního partnera, který prošetří příčinu jejího vzniku, a zda zabezpečení na straně klienta odpovídalo tomu, čemu se zavázal ve smlouvě. Pokud jsou tyto podmínky splněny, pojišťovna plní," říká Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Co radí odborníci

Čemu by se měl podnikatel vyhnout, pokud si sjednává podnikatelské pojištění? "Je vždy dobré nechat si předložit nabídku od více pojišťoven. V žádném případě by ale podnikatel neměl vzít tu nejlevnější pojistku. Případně ji může vzít, ale předtím by si měl nechat rozepsat, která rizika a na jakou pojistnou částku jsou nastavena. Některé pojišťovny mají v základu jen málo rizik nebo u některých rizik lákají na nižší pojistné. Rovněž je celkem podstatná informace, jaké jsou výluky v pojistných podmínkách," varuje finanční poradce a pokračuje: "Určitě lze více než doporučit pročíst si pojistné podmínky, přestože to je otravné čtení, a nechat si vysvětlit nejasnosti. Bohužel platí zcela obecně, že pojišťovna není přítel klienta a podniká za účelem zisku. Jakmile má tedy možnost neplnit z důvodu uvedeného v pojistných podmínkách, může to udělat."

"Vzhledem k tomu, že naše firma působí na trhu již dlouhou dobu, máme značné zkušenosti, co bychom měli mít vyřešené. Také nereagujeme na žádné nabídky akčních provedení, nýbrž spolupracujeme s dlouholetými a osvědčenými pracovníky pojišťovacích firem. Osobně zastávám v tomto směru velmi konzervativní strategii," uvádí Radek Blažek ze společnosti První telefonní a dodává: "V naší branži pro nás tak rizikové není přímé zcizení či škoda na nemovitostech ani výše škody nehrozí v takových rozměrech a frekvenci jako případné škody způsobené rizikovými činnostmi, které vykonáváme. A od toho se odvozuje i výše naší pojistné ochrany."

Zkušenosti podnikatelů bývají dobré

"Určitě bych doporučil při uzavírání pojistky jednat přímo se zástupcem pojišťovny, nejlépe v jejím sídle či na pobočce, nebo na jejím internetovém portálu. Velké pojišťovny by se měly držet etických pravidel a jejich zaměstnanci nejsou tolik motivováni uzavřením příslušné pojistky, na rozdíl od smluvních makléřů," sděluje Tomáš Mikšovský, který podniká v oboru petrolejářského průmyslu. "Před jednáním o pojistce se budu zcela určitě chtít seznámit s postupy při likvidaci konkrétních škod, a to nejen z reference pojišťovny, ale i prostřednictvím osobní negativní zkušenosti podnikatelů. Je dobré poučit se od těch, kteří už získali nějakou špatnou zkušenost přede mnou, a neopakovat jejich chyby," dodává. "Naše firma spolupracuje s pojišťovnami, které nemají negativní hodnocení svých klientů. Bohužel již za tři desetiletí naší činnosti jsme byli nuceni řešit několik pojistných událostí. Vzhledem k naší snaze dodržet zákonné předpisy byly pojistné požadavky ze strany pojistitelů téměř zcela uspokojeny.

Čili mohu říci, že jsme zatím neměli vyloženě negativní zkušenost," sděluje Radek Blažek.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

Související