V posledních letech Česko zasáhla doslova horečka korporátních dluhopisů. Jak se ovšem mohli investoři přesvědčit například na dluhopisech e-shopu s módou Zoot, s korporátními dluhopisy je vždy spjato nezanedbatelné kreditní riziko. Jak poznat potenciálně vysoce rizikový korporátní dluhopis, u kterého hrozí, že společnost nedostojí řádně a včas svým závazkům zaplatit úroky a při splatnosti také jistinu? V našich kreditních analýzách sledujeme vývoj celé palety indikátorů, nejvíce se nicméně zaměřujeme na cash flow, tedy peněžní toky, a zadluženost.

Smrtící koktejl je představován společností s konzistentně, po několik let v řadě, záporným provozním cash flow (před změnami pracovního kapitálu). Jelikož akcionáři obvykle nemají zájem navyšovat vlastní kapitál, taková společnost musí své kapitálové investice financovat novým dluhem. Pokud společnost zároveň není v růstové fázi, kdy by jí průběžně rostly tržby a provozní zisk EBITDA, dochází k postupnému růstu klíčového ukazatele zadluženosti, poměru čistého dluhu a provozního zisku EBITDA (angl. net debt / EBITDA). Za kritickou hranici tohoto veledůležitého ukazatele se přitom obvykle považuje hodnota 5.

Pokud pokračuje trend záporného provozního cash flow, resp. "pálení" hotovosti, a zadluženost se postupně přehoupne přes pětinásobek, společnost se postupně může dostat až do situace, kdy jí už věřitelé další dluhový kapitál neposkytnou, čímž se ocitne až v platební neschopnosti. Pozor tedy na emitenty se záporným cash flow.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily v Hospodářských novinách. Těšit se můžete na texty Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru