Venkovní expozice na dvaceti oboustranných, v noci nasvícených panelech ukáže minulost, současnost i budoucnost této životodárné tekutiny. Snímky z různých koutů planety a od různých autorů poskytují přehled současné situace ve srovnání s minulostí a budoucností života na Zemi.

Vody oceánů, v nichž vznikl veškerý život na této planetě, pokrývají téměř tři čtvrtiny povrchu Země. Pohyb vody na Zemi zásadně ovlivňuje klimatické poměry. Voda je všude kolem nás, obnovitelná a zdánlivě nevyčerpatelná. Často panuje názor, že všichni na ni máme nárok a téměř nic nestojí. Voda také vždy byla, je i bude jedním z hlavních faktorů ovlivňujících každodenní kvalitu našeho života, každého člověka i lidské dějiny.

Výstava obsahuje četné autorské snímky doplněné o ilustrační fotografie s poutavými popisy. Mezi zajímavosti patří 3D scan tzv. hladového kamene, který je dnes pod vodou. Návštěvníci uvidí unikátní snímky nejstarších závlahových kanálů v Izraeli, ale také dopady plastů v moři na zvířata. Zajímavostí jsou fotografie českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se svým týmem v roce 1999 objevil prameny Amazonky. Nechybí zde ani historické fotografie, například rytina Karlova mostu z konce 18. století, která ukazuje hromadění ledových ker při povodni. Součástí výstavy jsou i snímky z povodně v Praze z roku 2002.

Cílem projektu Voda a civilizace je otevřít lidem oči a vytrhnout je z letargie zajetých archetypů, že máme vody dostatek. Ukázat vodu jako strategickou surovinu, její množství a dostupnost na různých místech světa a zasadit to do souvislostí s různými proměnami životního prostředí.

Související