Těžařský byznys si jen málokdo spojuje s ekologií. Ale i odtud přicházejí dobré zprávy. Společnost Maersk Drilling vyvinula první nízkoemisní ropnou plošinu. Vznikne přestavěním plošiny Maersk Intrepid, bude energeticky úsporná a při jejím provozu se sníží emise oxidů dusíku a uhlíku. V současnosti ji má v pronájmu společnost Equinor na nalezišti Martin Linge.

Equinor se na přestavbě plošiny aktivně podílel. "Je potřeba říct, že vylepšení nejen sníží emise, ale také bude znamenat snížení provozních nákladů díky nižší spotřebě. Takže byznys a boj proti emisím se navzájem vůbec nevylučují," říká Morten Kelstrup z Maersk Drilling.

I pro tuto společnost byl projekt finančně úspěšný. Náklady na vývoj z 80 procent zaplatil norský NOx Fund, který má za cíl snižování emisí oxidu dusíku, vznikajících například při spalování plynu při těžbě ropy.

Plošina bude mít baterie uchovávající elektřinu vyrobenou ve špičkách těžby. Později ji bude možné uvolňovat. Sníží se tak počet generátorů, které musí neustále běžet. Bude tu instalován i speciální software na monitoring spotřeby energie, jenž bude nepotřebné motory vypínat. Při testech docházelo k dvojciferným úsporám. Motory dostanou speciální lapače oxidů dusíku, které jsou schopny plyn rozložit na vodu a čistý dusík. Baterie budou na plošinu instalovány v červenci a celková přestavba Maersk Intrepidu by měla skončit koncem letošního roku. Společnost plánuje zkušenosti z tohoto projektu v budoucnu využít i při přestavbě svých dalších těžebních plošin.

Související