Každý z nás v životě zastává různé role. Otec či matka dítěte jsou současně zaměstnanci, členy politické strany či sportovními fanoušky. Obvykle si dokážeme uvědomovat své chování a přizpůsobovat ho roli, ve které se v daný okamžik nacházíme. Podobně je třeba se chovat i v rodinných firmách.

Pokud bychom jako rodiče při vyzvedávání dítěte ze školky hlasitě agitovali ve prospěch politické strany a vylepovali plakáty po zdech školky, byli bychom okolím považováni za blázny. Situace, kdy se nacházíme v různých rolích, jsou většinou oddělené a snadno se nám mezi rolemi rozlišuje.

Občas se ale stává, že se v jeden okamžik začnou role překrývat, a vzniká řada nepříjemných či konfliktních situací. Pěknou ilustrací překryvu rolí je, když se rodič vyučující na střední škole potkává ve třídě se svým potomkem.

Dvojrole rodič/vyučující je obtížná, může být konfliktní pro obě strany a je třeba ji předem řešit. Buď obě role zcela oddělit tak, že dítě bude navštěvovat jinou školu, nebo se dohodnout na schůdných mechanismech, aby se ve škole k sobě rodič a dítě chovali jako vyučující a student.

Podobný překryv rolí je běžný v rodinných firmách, kde se míchají dva odlišně fungující sociální systémy − systém rodiny a systém firmy. V té první jsou lidé v rolích otce, dítěte, matky, sourozence, prarodiče, manžela, manželky a podobně. V té druhé jsou zaměstnanci, manažeři, vlastníci a další. Pokud jsou děti zaměstnané v rodinné firmě, kterou vlastní a vede jejich rodič, a pokud rodič jedná s dětmi ve firmě jako s dětmi, je konflikt mezi nimi zcela jistý. Rozlišovat mezi "byznysovou" komunikací a komunikací "rodič a dítě" není vůbec samozřejmé a je třeba se této rozlišovací dovednosti učit.

Jednou z účinných metod, jak se začít s těmito dvojrolemi ve firmě vypořádávat, je family business governance. Tento anglický termín nemá v českém jazyce ekvivalent a překládá se obvykle jako správa rodinné firmy, i když asi výstižnější by byla správa rodiny a její firmy či správa rodinného podnikání. Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako správu komunikace a rozhodování rodiny o rodinné firmě a jejím podnikání.

Nikoho nepřekvapuje, že každá firma musí mít nastavenou správu (corporate governance), musí být zřejmé, jak jsou role ve firmě rozděleny. V případě rodinné firmy je ale třeba nastavit i správu na straně rodiny. Ideálně přes obdobné formální struktury jako ve firmě − typu rodinné shromáždění či rodinná rada, kde se v jasně stanoveném čase a prostoru budou společně vyjasňovat, diskutovat a nastavovat pravidla regulující vztah rodiny k firmě.

Řídit v takovém případě vztah rodiny k firmě je minimálně stejně důležité jako řídit firmu samotnou. Pokud se tento vztah daří řídit úspěšně, využívá firma naplno potenciál, který rodina do firmy může přinášet.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru