Jonathan Appleton, ředitel, asociace ABSL

Umělá inteligence se ve firmách nasazuje velmi různorodým způsobem, může optimalizovat IT stejně jako interakci se zákazníky. AI pro podporu prediktivní analytiky bude sloužit finančnímu a obchodnímu oddělení, chatbot v oddělení služeb zákazníkům. V souvislosti s AI vznikají úplně nové profese, často se v této souvislosti zmiňuje např. trenér chatbotů, AI ninja, specialista na digitální transformaci či datový vědec.

Karel Pecl, zakladatel, Blue Dynamic

V projektových týmech najdeme experty, kteří pomáhají porozumět samotným datům z konkrétního oboru − pohybu cen akcií na burze, výsledkům magnetické rezonance a dalším. Dále zde jsou datoví vědci či machine learning specialisté. To jsou ti, kteří hledají konkrétní algoritmy v konkrétních datech. Dále pak samozřejmě programátoři na zabalení celé aplikace do pěkného a pohodlného rozhraní.

Štěpán Húsek, partner v oddělení Consulting, Deloitte

V rámci implementace systémů založených na umělé inteligenci se kromě standardních projektových rolí uplatní role datových vědců a programátorů. Ideální je kombinace těchto dvou rolí v jedné osobě. Bohužel sehnat takové lidi není jednoduché.

Viktor Němec, senior presales manager, Oracle

První profesí je datový vědec (data scientist), který rozumí struktuře vstupních dat a dokáže navrhnout matematické kognitivní algoritmy, jež by bylo vhodné na tato data aplikovat. Druhou profesí je softwarový inženýr (programátor, vývojář), který dokáže tyto algoritmy efektivně (to je velmi důležité) ve vhodném jazyce naprogramovat. Do třetice je to kybernetik − tj. člověk, který dokáže digitální svět propojit s tím reálným pomocí nejrůznějších čidel a senzorů.

Související