Velké obchody zůstanou o některých svátcích zavřené. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Soudci zdůraznili význam tradičních svátků a právo zaměstnanců připomínat si je v rodinném kruhu. Porušení zákazu může obchodní inspekce pokutovat jako správní delikt až pěti miliony korun.

Zákon se týká prodejen s plochou nad 200 metrů čtverečních a výslovně zakazuje prodej 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smí velké obchody prodávat jen do 12 hodin.

Podle nálezu se zákon neprotiví ústavnímu pořádku a sleduje legitimní cíle. Podle soudce zpravodaje Davida Uhlíře je stanovení pravidel hlavně na zákonodárcích, byť mohli pro dosažení téhož účinku zvolit jiné prostředky, třeba dílčí změny v pracovněprávních předpisech.

Prezidentka odborářské Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renáta Burianová je spokojená. "Soud dal za pravdu zastáncům zákona a potvrdil platnost toho, co je u sousedních států naprosto běžná praxe," řekla. V evropských zemích se ovšem liší, někde je regulace přísná, jinde chybí.

Česká praxe podle soudu může posilovat sociální a rodinnou soudržnost. Umožňuje zaměstnancům v pracovním poměru připomenout si svátky, které jsou pevnou součástí kulturní a duchovní tradice. Ostatním připomíná, že je vhodné vynechat někdy nákupní shon a věnovat se jiným činnostem, třeba i duchovněji zaměřeným.

Po tisíciletí platí v našem civilizačním okruhu zásada, že je nezbytné, aby lidé nepracovali bez odpočinku každý den, připomněli ústavní soudci jednomyslně.

Podle senátorů je zákon v přímém rozporu s některými základními, hospodářskými i sociálními právy, když znevýhodňuje některé obchodníky a znemožňuje jim zorganizovat si podnikání podle svého. A zaměstnanci přicházejí o možnost výdělku. Ústavní soudci ale konstatovali, že v poměru k objemu roční pracovní doby dopadá regulace na zaměstnance minimálně.

Normu kritizují podnikatelské svazy. Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl řekl, že komora bude soudní rozhodnutí respektovat, dále však bude usilovat o změnu či zrušení zákona, neboť neměří všem stejným metrem. Omezení provozní doby se nevztahuje na malé prodejny, čerpací stanice, lékárny, prodejny na nádražích, letištích a ve zdravotnických zařízeních.

Uhlíř za ÚS kontroval: "Dospěli jsme k závěru, že stanovení hranice určitými metry je poměrně přesné, není to neracionální, protože to odpovídá i obecné zkušenosti, že v menších provozovnách pracují samotní majitelé obchodů za pomoci rodinných příslušníků. Ti se mohou samostatně rozhodnout, jestli budou mít otevřeno, nebo ne."

Související