O tom, že automobilový průmysl je pro českou ekonomiku stěžejním odvětvím, nemůže být sporu. To v případě pozitivních dopadů elektromobility na životní prostředí už taková jednoznačnost nepanuje. Ovzduší v centrech velkých měst by přechod na plnou elektromobilitu jistě prospěl, otázky však vyvstávají nad tím, nakolik se zvýšená poptávka po elektrické energii odrazí v růstu exhalací elektráren, zásazích do krajiny vlivem posilování energetických sítí a ve formě dalších ekologických dopadů, které s sebou může přinést masovější produkce akumulátorů a jejich následná likvidace.

703 elektromobilů

Počet elektromobilů v ČR se loni zvýšil o 82 procent na 703 vozů, v nejbližších ­letech by se však toto číslo mělo měnit v řádech tisíců a desetiti­síců.

Ještě větší otazníky visí nad tím, jak masový nástup elektromobility ovlivní již zmíněnou českou ekonomiku. Budou automobilky v České republice schopny zavčasu se přizpůsobit změnám trhu? Budou mít jejich vlastníci zájem na tom, aby se továrny v ČR držely na technologické špici, nebo zde budou chtít spíše zachovat výrobu vozů na bázi spalovacích motorů, dokud po nich poptávka zcela neuvadne? A co bude se stávajícími dodavateli? Mnozí z nich nebudou do budoucna zapotřebí. A jak se zjednodušení výroby, jež s sebou elektromobilita přináší, projeví na zaměstnanosti? Nebudou automechanici stát fronty na rekvalifikace podobně jako horníci? Odpovědi na položené otázky budou hodně záviset na tom, jak bude ČR investovat do rozvoje technologií a vzdělávání.

Související