Od narození před třemi lety žilo děvčátko z Brněnska ve třech různých rodinách. Když je úřady odebraly rodičům, putovalo k takzvané profesionální pěstounce, která od počátku počítala s tím, že se dítě do původní rodiny vrátí. Justice ho ale poslala k dlouhodobým pěstounům. Ústavní soud ve čtvrtek verdikt zrušil, protože podle něj nerespektoval nejlepší zájem dítěte.

Profesionální pěstoun se má o dítě starat, když je odebráno rodičům a soudy ještě nerozhodly, co s ním bude dál − jestli se do původní rodiny může vrátit, nebo poputuje k pěstounům či do adopce. Smyslem je, aby dítě nemuselo pobývat v ústavu. Standardní doba krátkodobé pěstounské péče je jeden rok. Podle ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové lhůta může být v mimořádných případech překročena. Například když lze předpokládat, že by se dítě mohlo k rodičům brzy vrátit. Nebo pokud by odebrání stávajícímu pěstounovi mohlo dítěti způsobit vážnou újmu.

Úřady děvče odebraly rodičům hlavně kvůli problémům s alkoholem. Oba na sobě ale podle jejich advokátky Zuzany Candiglioty pracují a o dceru mají zájem. Právnička kritizuje soudy za to, že k dítěti přistupovaly jako k balíku, dlouhodobým pěstounům pak vyčítá, že chtěli zpřetrhat vazby s původní rodinou. A to ve spolupráci s Orgánem sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD, lidově sociálka). "Dočasná pěstounka s manželem naproti tomu byli s rodiči v přátelském vztahu a snažili se je v kontaktu s dítětem co nejvíce podporovat," uvedla Candigliota.

To, že OSPOD považuje za správné, aby pěstouni kontakt dítěte s rodiči omezovali, kritizuje i Šimáčková. "Je to pro mě úplně nepochopitelné, protože to odporuje celému smyslu pěstounské péče a ve většině případů i zájmům dítěte," říká. Podobný názor má i ombudsmanka Anna Šabatová, která byla během procesu opatrovnicí dívky. "Považuji za zarážející, že pěstounce na přechodnou dobu dokonce zainteresované orgány státní správy vytýkaly, že umožňovala častý kontakt holčičky s rodiči. Pro jakékoli omezování nebyly žádné důvody," řekla Šabatová.

Související