Rodinné firmy a banky jsou velmi blízcí partneři, téměř každá rodinná firma využívá banku k financování svého podnikání, a proto je velmi důležité nastavení jejich vztahů a vybudování vzájemné důvěry.

Rodinné firmy jsou velmi významným elementem české ekonomiky přibližně se čtyřicetiprocentním podílem na hrubém domácím produktu. V českém prostředí se jedná často o střední podniky nebo lokální velké firmy, které jsou stabilní, flexibilní, bez složité korporátní struktury a nejsou tolik zatížené byrokracií. V mnohých aspektech tedy fungují na opačných principech než banky, jejichž činnost je svázaná silnou regulací.

Z těchto důvodů může vznikat řada protichůdných přístupů a pohledů. Ke konfliktu může docházet v momentě, kdy rodinné firmy předpokládají, že banka k nim bude přistupovat spíše jako k osobnostem než jen k bezejmenným klientům. Požadují osobní přístup, informace o novinkách, efektivní řešení jejich potřeb a minimální byrokracii. Na druhou stranu rodinné firmy často vnímají úvěr i další produkty banky jako homogenní komoditu, kde rozhodujícím faktorem je cena.

Tyto dva přístupy jsou logicky v rozporu a je třeba nalézt vhodný kompromis pro obě strany.

Rodinné firmy oprávněně vyžadují po bankách také řádnou edukaci bankovních úředníků v tom smyslu, aby banky byly dlouhodobým finančním průvodcem při jejich podnikání a podpořily odborně či finančně snahu zakladatelů rodinných firem úspěšně předat jejich firmu následníkům, a nikoliv ji prodat.

Dalším specifikem při správě rodinných firem je fakt, že jejich vlastníci často zapojují do svého podnikání a rozvoje firem emoce. Ty mohou mít pozitivní, ale i negativní vliv na podnikání. Majitelé firem je někdy příliš promítají do obchodních rozhodnutí, a to někdy až tak dalece, že mohou v krajním případě ohrozit jejich firmu (například zděděná vinice, která dlouhodobě vykazuje ztrátu, ale ke které má majitel silné citové pouto). Na druhou stranu pozitivní zapojení emocí do podnikání je pro rodinné firmy jednoznačně konkurenční výhodou a motorem jejich úspěšného rozvoje.

Emoce mívají negativní vliv na podnikání rodinné firmy zejména v nepříznivých časech, kdy je třeba hledat racionální a často bolestivá řešení. Za této situace je třeba s bankou intenzivně a věcně komunikovat a co nejdříve zahájit procesy, které povedou ke zvládnutí krize. Z uskutečněné analýzy VŠE vyplývá, že indikátory problémů firem se objeví přibližně tři roky před propuknutím krize či úpadku firmy. Většině příznaků krize se tedy nepřikládá včas dostatečná pozornost. Úpadek však nutně nemusí znamenat konec rodinné firmy, neboť existují různé způsoby sanačních řešení finanční tísně. Vzájemná dlouhodobě budovaná důvěra mezi rodinnou firmou a bankou může pomoci úspěšně překonat její finanční problémy.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily v Hospodářských novinách. Těšit se můžete na texty Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje Jan Kubita.

Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru