K šestadvaceti příslušným okresním soudům včera právní zástupci Nadace knížete z Lichtenštejna doručili žaloby na vyklizení a určení práva k nemovitostem, které podle názorů právníků knížecí rodiny český stát neoprávněně používá.

Stalo se tak dva týdny poté, co nadace, která spravuje majetek knížecí rodiny, vyslala institucím českého státu, jež majetek užívají, předžalobní výzvu na jeho vrácení.

K žalobě se oproti původním předpokladům připojil také sám kníže Hans Adam II., nynější hlava rodu. Ten má na základě zvláštního lichtenštejnského zákona nárok požadovat spolu s nadací vydání majetku.

600  hektarů

O takovou plochu lesa vede aktuálně s českým státem spor Nadace knížete z Lichtenštejna.

Lichtenštejnové se domáhají vydání majetku, který jim Československo zabavilo v roce 1945 na základě Benešových dekretů. Podle názorů právních zástupců Lichtenštejnů se tak ale stalo neoprávněně, protože šlo o občany ve druhé světové válce neutrálního Lichtenštejnska, nikoli Němce, na něž se dekrety vztahovaly.

"Pokud budeme muset žaloby podat, tak jsme vždy a stále budeme připraveni k mimosoudnímu jednání. Říkáme už léta, že politická jednání považujeme za nejlepší řešení," řekl v čase vyslání předžalobních výzev v rozhovoru pro HN dědičný princ Alois, který za svého otce Hanse Adama vykonává faktickou funkci hlavy státu.

Žaloby se netýkají majetku, který je v rukou krajů, obcí, univerzit, neziskových organizací nebo soukromých osob. Stejně tak se podle čtvrtečního prohlášení mediálního zástupce nadace Michala Růžičky netýkají pozemků, které sice stát z hlediska Lichtenštejnů neoprávněně užívá, ale stojí na nich dálnice.

Ani podle prince Aloise, ani podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nelze nyní vyčíslit, jakou hodnotu má majetek, který Lichtenštejnové požadují vydat. Stát Lichtenštejnsko i knížecí rodina se pokoušely od pádu socialismu v roce 1989 dohodnout na vrácení majetku prostřednictvím politických jednání.

Československo ani poté Česko ale nechce zpochybnit Benešovy dekrety, i když Lichtenštejnové dokládají, že se na ně nemohou vztahovat. Lichtenštejnové nabídli za vrácení majetku i investiční program v oblasti školství, ekologie nebo ochrany památek.

Nadace knížete z Lichtenštejna − která vystupuje jako dědic majetku knížete Františka Josefa II., hlavy rodu v době druhé světové války − vede aktuálně s českým státem spor zhruba o 600 hektarů lesa u Říčan. Nárok nadace na tento majetek potvrdil český katastr v roce 2012 a český stát vlastnictví následně u soudu napadl. Lichtenštejnský kníže František Josef II. se podle československých soudů přihlásil ve 30. letech k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl státu na základě Benešových dekretů. Případ je nyní u Ústavního soudu České republiky.

Související