Plynárenský gigant chce do projektů zapojit i české firmy

Divize Downstream maďarského korporátu MOL rozjela investici v řádu několika miliard korun. K uskutečnění plánů však potřebuje nové partnery, kteří budou dlouhodobě spolupracovat. Prvotní aktivity MOL v Česku nebyly nijak významné, proto pro vyhledání vhodných českých dodavatelů oslovil zahraniční kancelář CzechTradu v Maďarsku.

Tým se nejprve seznámil s projektem a následně připravil databázi zhruba 180 českých firem. Z ní si MOL vybral necelou polovinu subjektů, kterým byly nabídnuty individuální pracovní schůzky se zástupci plynárenského gigantu, tzv. Sourcing day.

Akce se konala v Brně. Osobních jednání se zástupci MOL se zúčastnilo 23 českých firem z oblasti strojírenství, stavebnictví a chemického průmyslu. Zástupci MOL navíc ocenili při osobní prohlídce výstavních ploch brněnského výstaviště možnost přesvědčit se o vysoké úrovni, schopnostech a nabídce českých firem. Do pilotních projektů budou české podniky vybrány nejpozději začátkem příštího roku. V projektu vidí ředitel maďarské kanceláře CzechTrade Tibor Bial velký potenciál.

Káhira hostila unikátní trilaterální seminář

Rozvoj egyptského vodohospodářství byl hlavním tématem setkání českých, egyptských a izraelských firem a odborníků. Zvlášť výjimečná byla účast izraelských diplomatů a expertů, neboť i po 40 letech od posledního válečného sporu dochází k setkání egyptských a izraelských reprezentací jen zřídkakdy.

Izrael je mistrem ve využití každé kapky vody a zavádění moderních technologií. Odsolování a recyklace vody stejně jako regulace a management vodního hospodářství má v Izraeli bohatou tradici a vynikající úspěchy. Analogické klimatické a topografické podmínky v Iz­raeli a v Egyptě přímo vybízejí k podobné praxi. Česko má odborníky a firmy, které jsou připraveny předat informace, zkušenosti a nabídnout své služby a produkty státním a veřejným institucím, stejně tak jako soukromým egyptským společnostem.

I v Egyptě se nyní zvyšuje zájem o tzv. smart water management, který chce vláda prosadit do nově budovaných měst. Podle Alexandria Business Association by se další podobná akce mohla uskutečnit v příštím roce v Alexandrii.

Kubánská ekonomika roste a nabízí příležitosti

CzechTrade se společně s českými společnostmi, které měly účast podpořenou z projektu NOVUMM KET, prezentoval na veletrhu FIHAV 2018. Pro tuzemské firmy znamenal tento multioborový veletrh v kubánské Havaně příležitost ukázat, co mohou karibskému ostrovu nabídnout. Stěžejními obory pro český export jsou zemědělství, potravinářství, energetika, farmacie či stavebnictví.

Čeští výrobci zemědělských vozidel a náhradních dílů by mohly využít poddimenzovaného kubánského zemědělství, které volá po modernizaci výroby. Rozsáhlé investice také vyžaduje energetický sektor, kam by mohl tuzemským podnikům usnadnit vstup československý původ řady elektráren a zařízení. Příležitost také nabízí zelená energie, kde chce Kuba v příštích deseti letech produkovat čtvrtinu energie z obnovitelných zdrojů.

Dalším perspektivním oborem je těžební průmysl. Československo se účastnilo geologického výzkumu a dodávalo zařízení pro těžbu. Nyní důlní průmysl vyžaduje rozsáhlé investice a obměnu vybavení. Velké mezery se objevují i v turismu, který s přílivem zahraničních návštěvníků řeší nedostatečnou infrastrukturu.

V neposlední řadě je třeba zmínit biotechnologický sektor a produkci léků, kde Kuba vyniká ve výrobě veterinárních léků, vakcín a jiného vybavení. I zde najdeme řadu příležitostí, do nichž se mohou české firmy zapojit.

I když se ekonomika Kuby jeví jako uzavřená a odrazovat mohou i státem vlastněné velké podniky, pro využití příležitostí doporučujeme jednat rychle.

Související