Pomáhat se nemusí vždy jen penězi, někdy stačí věnovat svůj čas, zkušenosti nebo nepotřebné věci. Právě snahu být prospěšný a s někým se podělit má v lidech vzbudit Giving Tuesday − den, kdy se na celém světě oslavuje dobrovolnictví a dárcovství. Svou výzvou se do tohoto dne zapojují ročně tisíce firem a organizací a ani Česká pošta u toho nemůže chybět.

Česká pošta má po celé republice více než 30 tisíc zaměstnanců. Vymyslet tedy v rámci společenské odpovědnosti projekt, do kterého se budou moci zapojit všichni a zároveň bude prospěšný, pro nás bylo velkou výzvou. Po vyhodnocení prvních dvou ročníků víme, že se nám to podařilo a Giving Tuesday se pro nás stal příležitostí, jak pošťákům po celé republice dát možnost pomáhat druhým.

Každý rok se snažíme vymyslet jinou aktivitu. Letos pošťáci sbírají staré mobily pro charitativní projekt Remobil, který se snaží zvýšit procento zpětně odebraných mobilů a jejich recyklací přispět k ochraně životního prostředí.

Marta Selicharová

Dříve pracovala jako tisková mluvčí České pošty, vedoucí oddělení marketingu a PR agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Vedla externí komunikaci České správy sociálního zabezpečení a pracovala mimo jiné jako novinářka v deníku Slovo a Zemské noviny.

Od 1. do 27. listopadu měli pošťáci možnost prohledat své domácnosti a staré mobily poslat dál k recyklaci. Za každý odevzdaný telefon putovalo 10 Kč pro Jedličkův ústav a školy. Všechny vybrané telefony budou předány k demontáži odborným firmám, které zaměstnávají handicapované a osoby znevýhodněné na pracovním trhu.

Loňská akce se konala pod heslem: "Zapleťte se s námi do dobrých skutků, aneb milujeme Ponožky od babičky." Touto akcí jsme podpořili činnost obecně prospěšné společnosti Elpida, která různými projekty pomáhá seniorům v jejich aktivitách. Celkem se nám podařilo nasbírat 23 plných pytlů vlny. V pošťáckých mírách to znamená pět plných poštovních vozíků s 242 kilogramy příze. Z té pletací babičky vytvořily 2420 hřejivých párů ponožek. Jejich prodejem podporuje Elpida nejen samotné pletařky, ale i programy pro seniory ve svých centrech.

Vůbec první český Giving Tuesday v roce 2016 pro nás byl velmi významný. Šlo o první akci tohoto druhu v České poště, nebyli jsme si tedy jisti, jak ji pošťáci přijmou. Výsledek však předčil všechna naše očekávání. Nejdříve jsme požádali kolegy, aby nám napsali, zda mezi sebou nemají pošťáky s dětmi, které potřebují přispět například na rehabilitaci nebo kompenzační pomůcky. Nakonec bylo vybráno osm dětí a pro ně jsme uspořádali první dobrovolnou celofiremní sbírku. Celkem se vybralo 365 844 korun a z těchto peněz byly koupeny invalidní vozíky, polohovací postel či zaplaceny rehabilitace.

Někteří kolegové sami přiznávali, že ani nevěděli, s jakými problémy se mnozí z nich musí potýkat. Tento pocit sounáležitosti byl momentem, kdy jsme se rozhodli založit Nadaci České pošty. Ta začala fungovat v polovině loňského roku, od té doby jsme pomohli 36 pošťákům a jejich dětem poskytnutím příspěvků celkem za 916 902 korun. Všechny tyto finanční prostředky jsou poskytovány v rámci programu Pošťáci pošťákům, kde zaměstnanci přispívají sami sobě.

Související