Od Spojených států přes Brazílii až po Ugandu asi měsíc před Vánocemi znovu propukne nákupní horečka. Při slevových dnech typu Black Friday nebo Cyber Monday se ceny v obchodech výrazně propadnou a nákupní centra se stanou vyhledávaným terčem zákazníků. V jejich těsném závěsu následuje zcela opačná akce s názvem Giving Tuesday. Jde o den, kdy se po celé Zemi rozdají dary za stovky milionů dolarů.

Tato největší dárcovská akce na světě začala v roce 2012 v USA a velmi rychle se rozšířila po celém světě. V současnosti se Giving Tuesday koná ve více než stovce zemí, stále větší zájem je o něj i v České republice. V tuzemsku se koná od roku 2016 pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti. Letos tento projekt přijel do Česka podpořit samotný zakladatel Giving Tuesday Američan Henry Timms, se kterým jsme mluvili při odstartování místní kampaně.

HN: Co vás vedlo k vytvoření Giving Tuesday?

Mám rád Black Friday nebo Cyber Monday. Jsou to dny, které mám zanesené v kalendáři, jelikož vím, že je vhodné jít nakupovat. Chtěl jsem ale vytvořit něco, co by mi dávalo větší smysl a bylo mírnou protiváhou těmto akcím. Chtěl jsem propojovat lidi a probouzet v nich jejich druhé stránky − nikoliv jen nakupování, ale i obdarovávání druhých. To je hlavní idea Giving Tuesday, kterou jsem chtěl předat a rozšířit.

Henry Timms

V roce 2012 založil Henry Timms charitativní projekt Giving Tuesday. Zároveň je výkonným ředitelem kulturního a komunitního centra 92nd Street Y, které sídlí v New Yorku. Je členem několika filantropických výborů a v roce 2014 byl jmenován jedním z nejvlivnějších influencerů v neziskovém sektoru. Henry Timms má britské i americké občanství. Se svou ženou má dvě děti.

HN: Které země se připojují?

Zapojují se miliony lidí po celém světě, neustále navíc vznikají nové kampaně v různých státech, které jsou nápadité a skvělé. Výhodou je, že celá myšlenka Giving Tuesday je velmi decentralizovaná, a mohou tak samostatně vznikat nové kampaně a výzvy. Největší podporu má "svátek" ve Spojených státech, kde mluvíme o desítkách milionů lidí. Překvapilo mě, že se ale zapojilo například i Rusko, kde se Giving Tuesday stává velmi populární. Jinak jsou zapojeny mnohé další státy, například Německo, Brazílie, Indie nebo třeba Libérie.

Celkově se po celém světě vyberou každoročně stovky milionů dolarů. Ale částku je těžké přesně změřit, jelikož lidé mohou přispívat různými formami. Někdo daruje peníze, někdo zase zážitky nebo třeba oblečení a boty. Někdo může darovat třeba svůj čas a zkušenosti.

HN: Který dar vám utkvěl nejvíce v paměti?

Vybavuji si jednu ženu, která slyšela o Giving Tuesday od svých vnoučat, myslím. Doma měla krásný klavír, na který dřív hrála, poté si ale řekla, že už ho nebude potřebovat, a věnovala jej místní škole. To byl jeden ze zážitků, který ve mně zůstal.

Velmi působivé jsou také různé lokální akce. Jsou to například setkání, zážitky nebo různé potravinové akce. Tím, že se po světě vytváří nové kampaně, vznikají originální nápady, jak někoho obdarovat.

HN: Jak důležité jsou pro svátek Giving Tuesday sociální sítě?

Jsou naprosto klíčové, bez nich by nebylo možné rozšířit tuto iniciativu tak, jak se to povedlo. Hned od začátku je Giving Tuesday silně svázaný se sociálními sítěmi. Pomáhají nám k větší provázanosti lidí i k hromadným setkáváním. Zároveň k mnohem větší a rychlejší informovanosti, lidé se chtějí pochlubit tím, jak někoho obdarovávají. To pomáhá přesvědčovat další a další lidi.

Navíc vznikají stále nové technologie a sociální sítě, které nám pomáhají k dalšímu šíření naší myšlenky. Ve Spojených státech je pro nás stále nejdůležitější Facebook, ale třeba v Brazílii se myšlenka Giving Tues­day šíří zejména přes WhatsApp. Každá země má své vlastní preference. Nejdůležitější je, že lidé využívají nové technologie k propojování dalších osob.

2,4 milionu

byl celkový počet darů, který se vybral v loňském roce při Giving Tuesday po celém světě.

HN: Jaké největší překážky jste museli zdolat?

Ze začátku jsme se někdy potýkali se skepticismem různých lidí, kteří nám říkali, že se pokoušeli o něco podobného a že to nefunguje. Snažili jsme se vzít si příklad z úspěšných projektů, museli jsme se například učit, jak správně vést různé projekty, aby byly úspěšné, a jak zajistit, aby se jim dařilo i bez naší následné pomoci.

HN: Museli jste přesvědčovat vlivné osobnosti a společnosti, aby vás podpořily?

Nikoho jsme přesvědčovat nemuseli. Společnosti a známé osobnosti nás začaly podporovat samyod sebe, líbila se jim naše myšlenka. Pro řadu firem je to už důležitý den v roce, kdy o sobě mohou dát vědět, zapojit své zaměstnance i zákazníky do dobročinné činnosti. Zapojily se i společnosti typu Microsoft, Shell, UBS či Facebook.

Facebook nám například na začátku velmi pomohl s naší kampaní, dodnes je to jedna z nejdůležitějších platforem, přes kterou se myšlenka Giving Tuesday šíří. Co se týče dárcovství, tak zakladatel firmy Mark Zuckerberg je jedním z největších filantropů v současnosti. V loňském roce například oznámil, že během svého života dá 99 procent svého majetku na charitu.

HN: Proč jste letos přijel do Česka a podpořil místní kampaň?

Je tu totiž výborné vedení, které skvěle organizuje místní akce a výzvy. Mají dobré nápady a jsou velmi důslední. Jsem pyšný na to, že se Giving Tuesday daří prosadit v Česku a že má tak vysokou úroveň. Jsou tu velmi úspěšné sbírky pro nemocné, ale i například podpora vzdělávání dětí a mladistvých nebo podpora lidí v nouzi.

HN: Jaký je váš nejbližší cíl?

Momentálně mě zajímají trendy a různé rituály. Chtěl bych vytvořit něco, co bude pravidelně spojovat lidi po celém světě. To považuji za velmi důležité. Cílem je, aby jednotlivá uskupení pracovala lokálně a samostatně, aby se z darování stala běžná součást našich životů.

HN: Rozšíří se Giving Tuesday na více dní než jen na jeden?

V některých zemích se z Giving Tuesday stává občas už Giving Week, kdy se dělají například různé sbírky po celý týden. Jednou z toho třeba bude dokonce i Giving Year. Darování je něco jako svatba, je to výjimečná událost, obřad, který nám pomáhá se sbližovat a udělat něco pro druhé.

Jsem velmi pyšný, že se Giving Tuesday podařilo uskutečnit a že se rozšířilo po celém světě. Jsem hrdý na to, že jsou lidé, kteří se toho ujímají a posouvají činnost na další úroveň, kdy pomáhají a propojují lidi kolem sebe. Na to jsem opravdu pyšný.

Související