Black Friday, Cyber Monday a Giving Tuesday. Tři listopadové dny, které spolu úzce souvisí, i když ne tak, jak se na první pohled může zdát. Zatímco náplní prvních dvou jsou slevové akce a celosvětová nákupní (on-line) horečka, Giving Tuesday je jejich protipólem − dnem pro všechny, kteří chtějí nezištně dávat potřebným.

Z těchto tří svátků je svátek dárcovství nejmladší, vznikl až v roce 2012 na popud Henryho Timmse, filantropa a zakladatele komunitního centra 92nd Street Y v New Yorku (rozhovor s ním si můžete přečíst v článku Darování jako svatba). Důvod byl prostý, Timms měl pocit, že by bylo dobré vyrovnat dobrými skutky dny, které jsou založené na tom, že člověk jen bere.

Myšlenka se rychle rozšířila po celém světě a od roku 2016 se tento den slaví i v České republice. "Jediným cílem Giving Tuesday je pomáhat a inspirovat k tomu i ostatní. Svátek dárcovství spojuje dobročinné aktivity a zároveň hezky otevírá nadcházející charitativní adventní sezonu," říká Lucie Mádlová, zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti, jež se stala národním ambasadorem celé akce.

Nejúspěšnější výzvy v Česku

1. sbírky financí pro nemocné
2. podpora vzdělávání dětí a mladistvých
3. sbírka oděvů a obuvi pro potřebné
4. podpora seniorů a paliativní péče
5. pomoc lidem v nouzi

Pomoc sbírkou i přímou podporou

Den dárcovství dokázal hned svým prvním ročníkem oslovit širokou veřejnost, kdy se k výzvě registrovalo 112 subjektů z komerčního sektoru a neziskových organizací, v roce 2017 už jich bylo více než 170. Například nezisková organizace Pestrá se k iniciativě připojila hned v počátku. "Cvičíme asistenční psy pro děti a dospělé s různými druhy postižení, a to bez použití kotců. Výcvik asistenčních psů v domácím prostředí vychovatelů a trenérů je však finančně nákladný, protože asistenční psi nejsou na rozdíl od vodicích psů považováni za kompenzační pomůcku. Nejsou tedy státem propláceni a bez podpory našich dárců bychom jen stěží mohli výcvik financovat. Proto vítáme iniciativy, jako je Giving Tuesday, které pro nás znamenají příliv nových podporovatelů, ale také přispívají k osvětě jinak leckdy přehlížených témat," vysvětluje výkonná ředitelka Jana Sirotková. A k výzvě se letos poprvé připojily mnohé další organizace i firmy. "Jsme poměrně čerství členové asociace, připojujeme se tedy k této mezinárodní iniciativě letos prvně. Je pro nás naprosto přirozené sdílet své znalosti v oblasti financí a pomáhat těm, kteří nás potřebují," popisuje Martina Flídrová, CSR specialistka České podnikatelské pojišťovny.

Jak taková pomoc vypadá v praxi? Registrované neziskové organizace většinou pořádají přímé finan­ční či materiální sbírky, komerční firmy často volí témata, která mají styčné body s jejich předmětem podnikání. Mohou také uspořádat veřejnou sbírku, charitativně prodávat své zboží nebo přímo podpořit konkrétní projekt. "Tento rok jsme si vybrali přímou podporu azylového domu v Radotíně, kterému jsme se rozhodli darovat novou kuchyň s jídelním stolem a židlemi. Rádi bychom tak zlepšili podmínky, ve kterých se klientky v azylovém domě stravují," říká Roman Bojko, tiskový mluvčí Ikey, a dodává, že loni podporovali vzdělávací centrum Tereza a projekt stravování ve školách.

Česká podnikatelská pojišťovna Den dárcovství využije k podpoře finanční gramotnosti. "Partnerskou spolupráci rozvíjíme s několika regionálními dětskými domovy, kterým pomáháme jak materiálně, tak organizací celodenního odborného workshopu finanční gramotnosti pro mladé lidi, kteří z domova brzy odejdou a budou si muset poradit s běžnými každodenními si­tuacemi," popisuje Martina Flídrová.

A například společnost FlixBus pořádá zájezd pro seniory. "Rozhodli jsme se pozvat seniory na adventní výlet do Českého Krumlova, dělat jim průvodce a darovat tak zážitek, který jim rozjasní předvánoční čas," uvádí PR manažerka Martina Cmielová s tím, že společnost je aktuálně v kontaktu s několika subjekty, se kterými možnost spolupráce řeší. "Rádi bychom se domluvili s pražským centrem Elpida, které seniorům pomáhá stát se součástí naší společnosti a realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktivního života seniorů," říká Cmielová a dodává, že sledují i projekt Ježíškova vnoučata, který shromažďuje vánoční přání seniorů z center z celé republiky.

Dary jdou rovnou k potřebným

Přestože je Asociace společenské odpovědnosti ambasadorem celé výzvy v České republice, vybrané finance ani potřebné věci na její účet nebo do kanceláře nepřichází. "Dárci jsou se zakladateli výzev propojeni přímo prostřednictvím webu Giving-tuesday.cz. Naše asociace zajišťuje pouze potřebný prostor k tomu, aby se o sobě dozvěděli, našli tu pravou výzvu a toho správného dárce," upřesňuje Lucie Mádlová a dodává, že platby probíhají přes portál Darujme.cz, kde nastavení každé výzvy záleží na organizaci, která ji vytvořila.

To, že je Giving Tuesday úspěšnou akcí, potvrzuje i rekordní částka, která byla loni vybrána. Šlo o výzvu kampaně #bezdechu od Klubu nemocných cystickou fibrózou. Tento projekt podpořila Nadace Vodafone Česká republika, která vybranou sumu znásobila. "Znamená to, že se nakonec podařilo vybrat 1 748 936 Kč a peníze se použily na vývoj chytré aplikace, díky které získají mladí pa­cienti lepší terapii a naději na delší život," uzavírá Lucie Mádlová.

Související