Svět se nám mění před očima a energetika není výjimkou. Nové technologie přinášejí nové možnosti výroby energie, nových technologií je třeba k zajištění toho, aby čím dál složitější a propojenější svět energetických zdrojů, přenosových soustav a zákazníků se stále sofistikovanějšími spotřebiči přinášel kýžené "ovoce". Bez nových technologií a vzájemného propojení zmíněných světů výrobců, distributorů a zákazníků − spotřebitelů se neobejdou ani systémy zajišťující stabilitu a vyváženost celého energetického řetězce.

700 tisíc lidí

zůstalo v prosinci 2015 bez elektrické energie v Ivanofrankivské oblasti na Ukrajině při rozsáhlém výpadku způsobeném koordinovanou součinností skupiny hackerů.

Zároveň je však třeba si uvědomit, že propojenost a ovladatelnost jednotlivých prvků energetiky (a nejenom jí) přinášejí značná rizika ovládnutí nesprávnými lidmi, zneužití, či dokonce vyřazení z bezpečného provozu. Zabezpečení energetických zdrojů a přenosových soustav už přitom není jen věcí výrobců a distributorů, jde o záležitost bezpečnosti celého státu. Moderní války se totiž už s největší pravděpodobností nepovedou primárně na bitevním poli, jejich základem bude schopnost ochromení fungování státu, jeho ekonomiky, energetiky a dalších "životně" důležitých funkcí dané země.

Žijeme v době, kdy technologie přinášejí netušené možnosti v pozitivním slova smyslu, zároveň však i v tom negativním. Ostatně podobně je tomu i s ohledem na ekologii, pro niž byla energetika do nedávných dob téměř jasným nepřítelem a v jejímž zájmu dnes největší změny probíhají. Je však třeba dbát na to, aby jednotlivé kroky byly uvážené a promyšlené natolik, abychom jeden problém nevyměnili za druhý, ještě závažnější.

Související