Pivovar Trautenberk

ADR, Petr Kolář, Aleš Lapka
Rok dokončení: 2017

Tippeltova bouda z roku 1911 byla prvním domem s elektřinou v Malé Úpě. Turisté ji celoročně užívali za první republiky, stejně jako v době organizovaných pobytů v 70. a 80. letech. Novému majiteli se ve spolupráci s architekty podařilo vrátit dnešní budově minipivovaru Trautenberk, spojeného s restaurací a ubytovnou, její původní lesk. Díky respektu k původním hodnotám objektu i okolní krajiny a následné profesionálně zvládnuté rekonstrukci došlo k zatraktivnění celé horské obce. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR oceňuje zejména fakt, že tato relativně objemově velká stavba, vytvářející dominantní prvek krkonošské architektury ve velmi exponované poloze, je proporčně i barevně zdařile začleněná do struktury zástavby Horní Malé Úpy, přičemž střízlivé řešení exteriéru vytváří příjemný kontrast s ladným interiérem.

jarvis_5bf29907498e15d22004a86d.jpeg
Pivovar Trautenberk
Foto: BoysPlayNice
jarvis_5bf29908498e15d22004a871.jpeg
Pivovar Trautenberk
Foto: BoysPlayNice
Související