Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí světa se silnou a stabilní ekonomikou. Představuje trh, na který se vyplatí proniknout, a i českým firmám nabízí příležitosti. Jaký je potenciál Indonésie a jaké zásady je třeba při podnikání v zemi dodržovat, prozrazuje generální ředitel Anup Anand z firmy ComAp South East Asia. Dceřiná společnost české firmy ComAp, vyvíjející zařízení a systémy pro řízení motorgenerátorů, našla v Indonésii díky agentuře CzechTrade nového distribu­tora.

Důvodů, proč začít v Indonésii podnikat, je celá řada. Především jde o hospodářsky nejsilnější stát jihovýchodní Asie, jehož růst je v posledních letech mimořádný. HDP na hlavu trvale stoupá a z hlediska parity kupní síly je země v současné době desátá na světě. Připomeňme, že Indonésie spadá do G20, skupiny největších ekonomik světa.

Společnost ComAp, která může v Indonésii uplatnit většinu svých výrobků, měla v plánu rozšířit svou distribuční síť v zemi a s tímto záměrem kontaktovala českou agenturu na podporu obchodu. "CzechTrade nám pomohl najít nového distributora pro naše řídicí jednotky plynových motorů a našemu stávajícímu distributorovi pomohl díky znalosti místního jazyka sjednat schůzky se zákazníky. Bylo to velmi efektivní, podařilo se dojednat více než 20 schůzek. Na podobné spolupráci jsme se proto s CzechTradem dohodli i v dalších asijských zemích," prozrazuje Anand.

Co by doporučil dalším firmám, které chtějí v zemi podnikat? "Je zcela nezbytné najít si dobrého partnera nebo vytvořit místní zastoupení. Chcete-li, aby se vám dařilo, musíte být přítomni v místě podnikání a vybudovat si dobré osobní kontakty a sítě. Obchodní vztahy v Indonésii jsou založeny převážně na důvěře," upozorňuje. "A protože ve všech indonéských společnostech platí přísná hierarchie a rozhodování probíhá výhradně shora dolů, vždy se snažte dosáhnout kontaktu se služebně nejvyššími zástupci společnosti. Při osobním jednání vždy prokazujte úctu a dávejte najevo, že jste si vědomi důležitosti vašich obchodních partnerů," radí ještě Anand.

Indonésie nabízí mimo jiné řadu příležitostí českým energetikům. V tomto sektoru je obrovský potenciál růstu. Elektrifikace Indonésie prozatím nedosahuje ani regionálního průměru, nyní je nejnižší v celé jihovýchodní Asii. Poptávka po energii zde poroste podle odhadů v průměru o 7,3 procenta ročně. V následujících pěti letech se tedy budou ve značných objemech budovat kapacity na výrobu elektřiny a také rozvodné sítě. Indonésie se též stále více zaměřuje na obnovitelné zdroje energie. Tamní vláda slíbila jejich roli v dohledné budoucnosti posílit.

Více o Indonésii na www.businessinfo.cz/indonesie

Související