Doby, kdy samotné středoškolské či vysokoškolské vzdělání bylo zárukou kvalitního uplatnění, jsou dávno minulostí. Maturita, a dokonce i bakalářský titul se stávají standardem, a kdo chce uspět na zajímavých pozicích, musí nabídnout mnohem více.

Samotnou zárukou dlouhodobého úspěchu však nejsou ani tituly prestižnějších škol. Žijeme v době, kdy se vše rychle mění, některé z dříve oceňovaných dovedností dnes postrádají uplatnění. Schopnost orientovat se a přizpůsobovat se novým požadavkům, technologiím a přístupům naopak nabývá na významu.

Základem je pochopitelně stále kvalitní vzdělání, to je však potřeba neustále doplňovat a rozšiřovat. S nástupem Průmyslu 4.0. to bude čím dál více platit nejen o manažerských, ale také o dělnických profesích.

Známé rčení "kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem" je platnější více než kdykoliv dříve, neboť i znalost angličtiny je už považována za základ a firmy potřebují a požadují více.

Související