Absolventi jsou reprezentanty své školy dlouho poté, co ji opustili. Jejich kariéry potvrzují, že škola svou práci odvádí dobře a že je schopna vybavit své studenty nejen odpovídajícími znalostmi, ale také dalšími schopnostmi, které jim pomáhají k úspěšnému a naplněnému životu. Studenti jsou pro školu velmi důležití, ale skutečnou výkladní skříní univerzit se stávají právě absolventi.

Vysoká škola ekonomická v Praze se pyšní stovkami absolventů, kteří se stali významnými osobnostmi veřejného života i podnikatelské sféry, přispěli k rozvoji naší společnosti a uplatnili se výborně v mezinárodním prostředí. Do školy se často vracejí nejen z nostalgie, ale aby předali svým následovníkům své poznatky a zkušenosti. Zprostředkovávají tak kontakt školy s praxí a přispívají k jejímu odbornému a znalostnímu rozvoji. Pro školu je velmi cenná zpětná vazba, kterou od nich dostává, a jejich názor na užitečnost, rozsah, obsah i formu vzdělání, kterého se jim dostalo. Ale i VŠE má svým absolventům co nabídnout, ať už se jedná o možnost prohloubení jejich vzdělání v programech MBA, na specializovaných přednáškách a v odborných a sportovních kurzech nebo o rozsáhlý networking při různých společenských, kulturních a sportovních akcích.

VŠE si je plně vědoma všech přínosů a synergií, které udržení a rozvíjení kontaktů s absolventy škole přináší. Bez nich a jejich zapojení do dalšího směřování školy by nebylo možno splnit cíl trvalého zvyšování konkurenceschopnosti absolventů v národním i mezinárodním měřítku. Proto VŠE opakovaně zařazuje spolupráci s absolventy mezi priority svého dlouhodobého strategického záměru. Byla vytvořena struktura umožňující jak spolupráci na celoškolské úrovni, tak užší sepětí absolventů s jejich mateřskými fakultami. V roce 2011 byl založen Klub absolventů VŠE, jehož databáze obsahuje 25 tisíc kontaktů. Intenzivně se rozvíjí činnost fakultních absolventských klubů, které nabízejí cílenější a konkrétní zapojení absolventů do výuky, poradních orgánů fakult a do upevňování vazeb mezi současnými i bývalými studenty.

Ke komunikaci školy s absolventy je využívána síť LinkedIn, dvakrát ročně pak vychází elektronický Zpravodaj pro absolventy. K pravidelným akcím patří přednášky na odborná aktuální témata v cyklu Absolventské středy. Tento rok se absolventi mohou ještě dozvědět, jak se (ne)staví start-up (14. listopadu), jaké jsou trendy v oblasti Business Intelligence & Data Analytics (28. listopadu) nebo jak vypadá agilní řízení projektů v praxi (12. prosince).

Absolventi, studenti a učitelé se tradičně setkávají na Reprezentačním plese VŠE v pražské Lucerně, letos se koná 3. prosince. Své absolventy VŠE srdečně zve také na tradiční setkání, během něhož mají příležitost potkat své spolužáky i vyučující, popovídat si s děkany fakult, dozvědět se více o současnosti školy a především prožít příjemný večer se zajímavým programem. Absolventský večer se uskuteční v sobotu 10. listopadu a v jeho průběhu zahrají kapela Sup­port Lesbiens, Symfonický orchestr VŠE, smyčcové kvarteto a zazní hity 80. a 90. let k tanci i poslechu.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily v Hospodářských novinách. Těšit se můžete na texty Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru