Absolventi jsou reprezentanty své školy dlouho poté, co ji opustili. Jejich kariéry potvrzují, že škola svou práci odvádí dobře a že je schopna vybavit své studenty nejen odpovídajícími znalostmi, ale také dalšími schopnostmi, které jim pomáhají k úspěšnému a naplněnému životu. Studenti jsou pro školu velmi důležití, ale skutečnou výkladní skříní univerzit se stávají právě absolventi.

Vysoká škola ekonomická v Praze se pyšní stovkami absolventů, kteří se stali významnými osobnostmi veřejného života i podnikatelské sféry, přispěli k rozvoji naší společnosti a uplatnili se výborně v mezinárodním prostředí. Do školy se často vracejí nejen z nostalgie, ale aby předali svým následovníkům své poznatky a zkušenosti. Zprostředkovávají tak kontakt školy s praxí a přispívají k jejímu odbornému a znalostnímu rozvoji. Pro školu je velmi cenná zpětná vazba, kterou od nich dostává, a jejich názor na užitečnost, rozsah, obsah i formu vzdělání, kterého se jim dostalo. Ale i VŠE má svým absolventům co nabídnout, ať už se jedná o možnost prohloubení jejich vzdělání v programech MBA, na specializovaných přednáškách a v odborných a sportovních kurzech nebo o rozsáhlý networking při různých společenských, kulturních a sportovních akcích.

VŠE si je plně vědoma všech přínosů a synergií, které udržení a rozvíjení kontaktů s absolventy škole přináší. Bez nich a jejich zapojení do dalšího směřování školy by nebylo možno splnit cíl trvalého zvyšování konkurenceschopnosti absolventů v národním i mezinárodním měřítku. Proto VŠE opakovaně zařazuje spolupráci s absolventy mezi priority svého dlouhodobého strategického záměru. Byla vytvořena struktura umožňující jak spolupráci na celoškolské úrovni, tak užší sepětí absolventů s jejich mateřskými fakultami. V roce 2011 byl založen Klub absolventů VŠE, jehož databáze obsahuje 25 tisíc kontaktů. Intenzivně se rozvíjí činnost fakultních absolventských klubů, které nabízejí cílenější a konkrétní zapojení absolventů do výuky, poradních orgánů fakult a do upevňování vazeb mezi současnými i bývalými studenty.

Ke komunikaci školy s absolventy je využívána síť LinkedIn, dvakrát ročně pak vychází elektronický Zpravodaj pro absolventy. K pravidelným akcím patří přednášky na odborná aktuální témata v cyklu Absolventské středy. Tento rok se absolventi mohou ještě dozvědět, jak se (ne)staví start-up (14. listopadu), jaké jsou trendy v oblasti Business Intelligence & Data Analytics (28. listopadu) nebo jak vypadá agilní řízení projektů v praxi (12. prosince).

Absolventi, studenti a učitelé se tradičně setkávají na Reprezentačním plese VŠE v pražské Lucerně, letos se koná 3. prosince. Své absolventy VŠE srdečně zve také na tradiční setkání, během něhož mají příležitost potkat své spolužáky i vyučující, popovídat si s děkany fakult, dozvědět se více o současnosti školy a především prožít příjemný večer se zajímavým programem. Absolventský večer se uskuteční v sobotu 10. listopadu a v jeho průběhu zahrají kapela Sup­port Lesbiens, Symfonický orchestr VŠE, smyčcové kvarteto a zazní hity 80. a 90. let k tanci i poslechu.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru