Vážení čtenáři,

těší mě, že vás mohu oslovit právě při vydání čísla Českého exportéra, které se věnuje Francii a zemím Beneluxu. K Francii mám velmi osobní vztah z doby mého působení ve funkci obchodního rady na Velvyslanectví ČR v Paříži. Každý, kdo měl možnost ve Francii chvíli žít, vám potvrdí, že k té směsi vůní, gastronomie, historie, kultury, nelze zůstat lhostejný. Hemingway nazval svůj pobyt v Paříži Pohyblivým svátkem, a přestože se váže k dějům téměř před sto lety, je to výstižný výraz.

Francie je tradičně naším významným obchodním partnerem. Tamní trh nabízí našim exportérům uplatnění nejen v tradičních oborech, ale i v těch náročných na inovace, jako je ICT nebo zdravotnictví a farmacie.

Země Beneluxu jsou jak významnými exportními destinacemi, tak důležitými investory do naší ekonomiky. Čeští vývozci se tam mohou uplatnit v mnoha oblastech, třeba ve vývozu technologií pro obnovitelné zdroje nebo výrobků přesného strojírenství.

Až se prokousáte počátky expanze do Francie, věřím, že i vaše francouzské dobrodružství se stane vaším jedinečným Pohyblivým svátkem.

Související