Klasická datová centra, poskytující kapacitu svých serverů pro provoz aplikací a úložišť pro data svých zákazníků, se dostala pod velký tlak globálních poskytovatelů cloudových služeb, jako jsou Amazon s AWS (Amazon Web Services), Oracle či Google s Google Cloud. Nadnárodní giganty disponují prakticky neomezenou kapacitou svých zdrojů a jsou schopny svým zákazníkům garantovat všechny běžné standardy bezpečnosti dat a dostupnosti systémů. Aby mohla lokální datová centra v takové konkurenci obstát, musí jejich provozovatelé nabídnout svým zákazníkům něco navíc. Konkurovat mohou především inovativní nabídkou služeb a větší flexibilitou při plnění požadavků zákazníků.

Infrastrukturní služby přestávají stačit

Provozovatelé datových center se doposud soustředili zejména na nabídku infrastrukturních - výpočetních a úložných - služeb a navyšování jejich výkonu a kapacity, s cílem poskytnout svým zákazníkům lepší služby, pokud jde o rychlost a spolehlivost aplikací, které v datovém centru provozují. Zákazníci jsou ale stále náročnější a záleží jim na stále větší škále parametrů poskytovaných služeb. Patří mezi ně například:

Umístění datových center: Zákazníci automaticky očekávají spolehlivý provoz serverů a zabezpečení svých dat, ale u kriticky důležitých aplikací jim často záleží na minimální době odezvy. Proto pro ně začíná být důležitá geografická blízkost datového centra.

Decentralizace: V rámci firem se používá stále větší počet koncových zařízení, kterým je nezbytné zajistit rychlý přístup k podnikovým systémům provozovaným v datovém centru. Rovněž je třeba udržet kontinuitu provozu v případě výpadku systémů v hlavním datovém centru. Firmy proto využívají služeb menších, lokálních datových center v blízkosti svých poboček - pro zkrácení doby odezvy a jako zálohu hlavního datového centra.

Možnost hybridního provozu: Podniky s vlastními datovými centry často poptávají kapacitu komerčních datových center pro zálohování svých dat i zajištění kontinuity provozu svých produkčních systémů. Komerční datové centrum může rovněž sloužit jako řešení při nutnosti skokového navýšení výkonu a kapacity po omezenou dobu.

Řešení specifických potřeb: Zákazníci poptávají konkrétní řešení pro svoje úlohy, například výpočetní hardware založený na grafických procesorech (GPU), schopných obrovské paralelizace výpočetních operací. Dále mohou poptávat vysoce specifická testovací prostředí, která si z různých důvodů nemohou postavit sami.

Softwarově definovaná datacentra: Firmy potřebují stále flexibilnější infrastrukturu, která rychle reaguje na jejich aktuální požadavky. Datová centra proto využívají inteligentní software pro řízení a distribuci hardwarových prostředků podle konkrétních potřeb jejich zákazníků.

Větší flexibilita při poskytování služeb firmám a inteligentní řízení zdrojů má pro provozovatele datových center ještě jeden důležitý rozměr. Jde o celkovou utilizaci zdrojů datových center, kdy je třeba zajistit, aby nákladné zdroje neběžely většinu času bez užitku. Díky lepší optimalizaci kapacit a pokročilé virtualizaci mohou datová centra nabízet svým zákazníkům služby za konkurenceschopnější ceny.

Datové centrum jako služba

Moderní přístup k provozu datového centra vyžaduje změnu v koncepci, kdy by se již provozovatel neměl soustředit na hardware, ale poskytovat flexibilní služby podle potřeby svých zákazníků. Ti dnes intenzivně přemýšlejí, které služby se jim vyplatí přesunout do cloudu a které budou dále provozovat v lokálním datovém centru. Přitom je pro ně důležitá bezpečnost a dostupnost dat, stejně jako možnost provozu různých technologií ve společném prostředí. Výhodou datových center oproti cloudovým službám typu AWS nebo jiných přitom zatím zůstává (zpravidla) nižší cena při kontinuálním využívání přibližně konstantního množství zdrojů. Jakmile ale firma řeší provoz aplikací a služeb se značnými výkyvy v nárocích na zdroje, získává naopak navrch cloud s účtováním za skutečné využití zdrojů.

Velkou devizou lokálních datových center také zůstává individuální přístup k zákazníkům, kteří mají k dispozici všechny kanály zákaznické podpory a vědí kam se mají obracet. To je velký rozdíl oproti cloudovým službám nadnárodních poskytovatelů, kdy si zákazník musí vybrat z (sice rozsáhlé) nabídky hardwarových konfigurací a podporovaných operačních systémů, databází i konkrétních aplikací. Omezené možnosti konfigurace souvisejí s možností "naklikat si" servery a úložiště v prostředí internetového prohlížeče, ale mnoho firem potřebuje po své projekty výrazně customizované řešení a individuální přístup poskytovatele služeb.

All-flash servery - rychlé a úsporné

Vývoj samozřejmě neustává ani v oblasti hardwaru a provozních technologií datových center. Velkým trendem jsou tzv. all-flash řešení, tedy servery a úložiště, obsahující namísto klasických disků s rotujícími magnetickými plotnami disky typu SSD s flash pamětí. Přínos technologie SSD v datových centrech je dvojí: jednak jsou tyto disky výrazně rychlejší a pak i úspornější (pokud jde o jejich vlastní spotřebu i nároky na chlazení). Když k tomu přidáme ještě klesající ceny vysokokapacitních disků typu SSD, máme ideální řešení pro zajištění dalšího rozvoje datových center po hardwarové stránce. Gartner přitom uvádí, že ze současných méně než 10 procent bude do roku 2021 plná polovina datových center využívat pro vysoce náročné výpočetní úlohy a zpracování velkých objemů dat právě servery a úložiště s SSD.

S ohledem na rostoucí ceny elektřiny se intenzivně vyvíjejí také technologie chlazení serverů v datových centrech. Gartner odhaduje až 10procentní meziroční nárůst cen elektřiny pro datová centra a s tím související zvyšování poptávky po kapalinovém chlazení, které je efektivnější než dnes nejčastěji používané chlazení vzduchem. Vylepšují se rovněž technologie pro sledování provozu a řízení datových center - právě s ohledem na vyšší flexibilitu poskytovaných služeb a přesnější sledování využití různých zdrojů.

Zajímavým trendem, do kterého bude podle analytiků GTM Research jen ve Spojených státech v následujících šesti letech investováno kolem 12,5 miliardy dolarů, jsou tzv. microgridy, tedy menší a do značné míry autonomní datová centra. Tato datová centra s vlastním zdrojem napájení lze operativně umisťovat v různých oblastech bez příslušné infrastruktury, v případech živelních pohrom a podobných situacích. Podle GMT Research se v následujících letech trh microgridů zdvojnásobí - z 1,4 miliardy dolarů za rok 2017 na 2,8 miliardy v roce 2022.

 

Článek byl publikován v magazínu ICT revue.

Související