Stát bude matrikám při navrhovaném systému financování posílat zhruba o dvě třetiny méně peněz než nyní, tvrdí Sdružení místních samospráv České republiky a vidí v tom možný zánik matrik v menších obcích. Ministerstvo vnitra hovoří o snížení ani ne třetinovém. Návrh byl schválen vládou.

Matriční úřady budou od příštího roku financovány paušálně podle počtu a druhů takzvaných prvozápisů do matričních knih (narození, úmrtí a podobně). Obce budou výkony vykazovat zpětně.

Sdružení uvedlo, že při této praxi přijdou obce o 64 procent peněz, které dostávají nyní, a rozdíl budou muset hradit z vlastního rozpočtu. "V konečném důsledku může vést nedostatečné financování výkonu matriční agendy k zániku matrik v některých menších obcích a k centralizaci této agendy," předpověděl předseda sdružení samospráv Stanislav Polčák. Lidé z venkova pak budou častěji cestovat na vzdálený úřad.

Sdružení na webu spustilo kalkulačku, aby si starostové mohli spočítat, jak bude stát od roku 2019 na jejich matriční úřad přispívat.

Sdružení upozorňuje, že agenda matričních úřadů nezahrnuje jen prvozápisy, ale například i změny příjmení, určení otcovství, dohledání matričních údajů nebo zápisů pro úřady a notáře. Podle návrhu vnitra ale náklady na tyto a další matriční úkony (například výjezdní náklady matričních pracovníků na svatby) mají krýt paušální částky za prvozápisy.

Sdružení prosazuje model financování založený na kombinaci minimální paušální částky na pokrytí nákladů na provoz úřadu a příspěvků vypočítaných podle počtu úkonů. O výši příspěvku chce nejprve zavést odbornou diskusi.

Ministerstvo tvrdí, že současný způsob financování podle počtu obyvatel neodpovídá reálnému výkonu agendy a vede k významným nerovnostem mezi matrikami. Nyní je podle materiálu vnitra matrikám rozdělováno 580 milionů korun. Nový model předpokládá úsporu 160 milionů korun. Od původního návrhu na zrušení přibližně 450 matrik v malých obcích ministerstvo po protestech ustoupilo. O zachování matriky v obci budou rozhodovat starostové.

Související