Praha je krásné místo k žití a stále se zlepšuje. Sice nyní táhne rozvoj metropole převážně soukromý sektor, věřím ale, že v budoucnu se k tomuto rozvoji přidá i město. A historicky je na co navazovat. Po sametové revoluci se nám naskytla neuvěřitelná šance k dynamickému rozvoji Prahy. Ne vždy se to povedlo, ale já rád vzpomínám na dobu, kdy jsme spolupracovali na rozvoji tehdy neuvěřitelně zanedbaného Karlína. Tato dnes opravdu příjemná městská část s celkově rozmanitým životem může sloužit jako skvělý základ pro budoucí lepší Prahu. Před více než 20 lety skupina zahraničních investorů viděla v této městské části velký potenciál. Aby ne, sousedí bezprostředně s centrem města, je dobře dopravně dostupná. Navíc měli investoři znalosti z podobných projektů ze světa. Výsledkem je ucelená městská část, kde stále probíhá rozvoj a která nabízí jak možnost pracovního využití, tak bydlení. Proto jsem si ji vybral jako takovou vizi pro další dynamické budování lepší Prahy. Česká metropole se stává městem, kde chce žít čím dál tím více lidí. Je potřeba na to reagovat. Po těch 20 letech jsme již všichni daleko zkušenější, více zcestovalí. Ti, které to zajímá, si z ciziny přivážejí spoustu podnětů k dalším zajímavým projektům. Proto má vize pro lepší Prahu je zaměřit se na postupné zkvalitnění veřejného prostoru. Dosáhnout toho lze větší diskusí nejen mezi lidmi, ale hlavně mezi politiky, kteří nás na komunální úrovni zastupují. Město by mělo sloužit všem a být vyvážené. Má nabídnout atraktivní prostředí pro život, ať už je to práce, nebo místo pro odpočinek. Je tady spousta míst, která si zaslouží pozornost a kde lze realizovat smělé plány ke zkvalitnění života všech. Ať už to jsou různé brownfieldy, kde lze uplatnit principy výstavby opravdu chytrých čtvrtí nebo mnohdy ne úplně kvalitně využívané náplavky kolem břehů Vltavy. Je potřeba mít strategii rozvoje a rozhodně do této diskuse vzít i odborníky a investory ze soukromého sektoru. Ti budou vždy hlavní hybnou silou dynamiky rozvoje. Nejde jen o to, dostavět dopravní stavby, ale také přemýšlet, jak rozvíjet už stávající síť. Musí být stanoveny priority, jako je třeba vytváření a podpora lokálních center jednotlivých městských částí nebo vytváření nových rekreačních zón, které se neobejdou bez aktivní spolupráce všech částí města. Vím, že to může znít jako utopie, ale jak jsem zmiňoval na příkladu Karlína, tak lze Praze vrátit její lesk.

Související