Prodej společnosti Janka Engineering

Advokáti z Weinhold Legal radili mezinárodní skupině LEEL Electricals při prodeji výrobce klimatizačních a chladicích zařízení Janka Engineering ostravské průmyslové skupině Multicraft Group. Tým Weinhold Legal vedli Daniel Weinhold a Dušan Kmoch. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

eRecepty jako zásah do soukromí

Advokátní kancelář Taylor Wessing zveřejnila průzkum, který se věnuje elektronickým receptům a jejich uchovávání. Více než 61 procent účastníků průzkumu se vyjádřilo, že považují zavedení eReceptu a s tím související státem spravované elektronické databáze o zdravotním stavu a léčbě za určitý zásah do svého soukromí. "Výsledky jednoznačně prokazují, že je zde ještě velký prostor pro prohlubování informovanosti a objasňování tohoto nástroje zejména ze strany kompetentních orgánů," komentuje partnerka kanceláře Karin Pomaizlová. Necelých 60 procent dotázaných také vůbec netuší, že například zdravotní pojišťovny, respektive jejich pověření zaměstnanci nebo policie mají přístup do úložiště elektronických receptů a k údajům o jednotlivých pacientech a lécích, které jim byly předepsány a které si na základě elektronického receptu vyzvedli i nevyzvedli v lékárně. Z průzkumu také vyplynulo, že téměř 70 procent lidí neví, že musí být eRecept uložen v centrálním úložišti nejméně pět let.

Majetková přiznání až napodruhé

Téměř 25 tisíc českých veřejných funkcionářů, tedy necelých 76 procent, nedodalo do konce června oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách nabytých v průběhu výkonu funkce v loňském roce. A to přesto, že porušení této povinnosti zákon kvalifikuje jako přestupek a funkcionářům hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Ministerstvo spravedlnosti, jehož odbor střetu zájmů povinnost kontroluje, rozeslalo funkcionářům výzvu, aby svou povinnost splnili do konce srpna. V druhé vlně pak resortu přišlo 17 tisíc přiznání. Počet nedodaných oznámení je přesto stále téměř devět tisíc.

Související