Reforma polské justice, která podle kritiků ohrožuje nezávislost soudnictví v zemi, narazila na středeční rozhodnutí soudu Evropské unie. Polský občan stíhaný za obchod s drogami může zůstat v Irsku. To nemusí vyhovět evropskému zatykači vydanému Varšavou, pokud předpokládá, že by se člověk nedočkal v Polsku spravedlivého procesu.

Polák, který byl loni v květnu zatčen v Irsku, nesouhlasil s předáním polské straně právě z tohoto důvodu. Evropský soud konstatoval, že informace o trvajících problémech polské soudní reformy, které Evropská komise nedávno poslala členským zemím bloku, jsou "obzvláště relevantními údaji" k posouzení, zda je v Polsku skutečně právo na spravedlivý proces ohroženo.

Evropská komise vede s Varšavou o její soudní reformy měsíce trvající spor. Polská vláda strany Právo a spravedlnost výhrady komise odmítá. Do další fáze posunula komise tento střet v prosinci, když v souladu s unijní smlouvou věc předala k projednání členským státům. Ty mohou rozhodnout i o pozastavení hlasovacích práv Polska v unii.

Unijní soud v souvislosti s případem údajného polského obchodníka s drogami zdůraznil, že případné odmítnutí vykonat evropský zatykač musí být výjimečné. Je to však možné v případě, "existuje-li skutečné nebezpečí, že bude porušeno základní právo osoby, proti níž je vydán evropský zatýkací rozkaz, na nezávislý soud, a tudíž podstata jejího základního práva na spravedlivý proces".

U každého takového případu se musí přesně zkoumat, zda existují závažné a prokazatelné důvody "domnívat se, že vyžádaná osoba bude po svém předání vystavena tomuto nebezpečí".

Soudní dvůr Evropské unie zdůraznil dva požadavky na nezávislost soudů. Prvním je, aby soudy své funkce vykonávaly samostatně a byly chráněny před vnějšími tlaky nebo zásahy. Musí být také nestranné, což obnáší dodržování rovného přístupu ke stranám sporu a jejich zájmům.

To vyžaduje "existenci pravidel, co se týče složení justičních orgánů, jmenování, funkčního období, stejně jako důvodů pro zdržení se hlasování, vyloučení pro podjatost a odvolání jejich členů". Existovat musí záruky bránící zneužití tohoto režimu.

Související